Voit keskeyttää varauksesi lomamatkan ajaksi

Jos varaamasi aineisto ei ole vielä noudettavissa tai se ei ole kuljetettavana, voit keskeyttää sen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos olet lähdössä lomalle tai muuten poissa kaupungista.

Voit valita päivän, johon asti varaus on keskeytetty, tai voit keskeyttää varauksen ja vapauttaa sen myöhemmin, jolloin varaus on jälleen aktiivinen. Muista, että et voi keskeyttää varausta, jos olet jo saanut siitä noutoilmoituksen.

Voit keskeyttää varauksesi Oman tilisi alta kohdasta Varaukset.

Du kan pausa dina reserveningar när du är på semesterresa

Om materialet som du har reserverat inte har anlänt för utlåning eller transportering, kan du pausa det. Det kan vara praktisk under en semesterresa eller när du vet att du inte kan hämta din reservering på biblioteket.

Du kan välja en dag då reserveringen ska vara pausad, eller så kan du pausa reserveringen och senare frigöra den, så att reserveringen blir aktiv igen. Kom ihåg att du inte kan pausa en reservering om du redan har fått ett avhämtningsmeddelande om den.

Du kan pausa dina reserveningar på sidan Reservationer under Mitt konto.

You can freeze your holds while you’re out of town

If the material that you have placed a hold on hasn’t arrived yet or isn’t in transit, you can freeze it. This can be helpful if you are going on a holiday or are otherwise out of town.

You can choose a day until the hold is frozen, or you can freeze the hold and then later release it, so that the hold is active again. Remember that you cannot freeze a hold if you have already received a pick-up notification of it.

You can freeze your holds on Holds and Recalls page under Your Account.

E-biblioteket: Användning av appen

Appen E-kirjasto finns nu tillgänglig för nedladdning.

Apple-enheter:
Länk för att ladda ner appen.

Android-enheter:
Länk för att ladda ner appen.

I E-biblioteket finns hundratals e-böcker och ljudböcker och 60 tidskrifter. E-biblioteket skaffar hela tiden mer material, så det kommer nytt att läsa och lyssna på varje vecka.
Anskaffningsförslag bör vidarebefordras via feedbackavsnittet i appen, som du hittar under avsnittet Inställningar.

Material på engelska och andra språk kommer att läggas till senare.

Följande problem återstår att åtgärda i appen:

 • För närvarande kräver appen, som kan laddas ner för Android-enheter, stark autentisering varje gång du loggar in. Android-appen kommer också att införa skärmlåst inloggning, varefter stark autentisering endast kommer att krävas för den första inloggningen.
 • Det kan förekomma fel i språkversionerna av appen, så om du använder appen på finska kan det förekomma titlar på engelska.
 • Det kan finnas en initial fördröjning på några dagar i visningen av barnets data i appinställningarna.

Det har förekommit problem med att använda vissa bank-ID. I så fall bör du prova följande:

 • Försök igen om en stund.
 • Tömma mobilens cacheminne och starta om mobilen.
 • Avinstallera och ladda appen på nytt.

E-kirjasto: Sovelluksen käyttö

E-kirjasto-sovellus on nyt ladattavissa.

Applen laitteille:
Linkki sovelluksen lataukseen.

Android-laitteille:
Linkki sovelluksen lataukseen.

E-kirjastossa on saatavilla satoja e- ja äänikirjoja sekä 60 aikakauslehteä. Aineistoja hankitaan koko ajan lisää, joten uutta luettavaa ja kuunneltavaa tulee viikoittain.
Hankintaehdotukset kannattaa lähettää eteenpäin apin palaute-osiosta, jonka löydät Asetukset-kohdan alta.

Aineistoa englanniksi ja muilla kielillä tulee palveluun myöhemmin.

Sovelluksesta korjataan vielä seuraavat asiat:

 • Tällä hetkellä Android-laitteille ladattavaan sovellukseen pitää kirjautua joka kerta vahvalla tunnistautumisella. Myös Android-sovellukseen tulee käyttöön kirjautuminen puhelimen näyttölukituksella, jonka jälkeen vahvaa tunnistautumista tarvitaan vain ensimmäisellä kirjautumiskerralla.
 • Sovelluksen kieliversioissa voi olla virheitä eli jos käytät sovellusta suomeksi, siellä saattaa olla otsikoita englanniksi.
 • Huollettavien (lasten) tietojen näkymisessä sovelluksen asetuksissa voi olla aluksi muutaman päivän viive.

Joidenkin pankkien tunnusten käyttämisessä on ollut ongelmia. Tällöin kannattaa kokeilla seuraavia: 

 • Yritä hetken kuluttua uudelleen.
 • Tyhjennä puhelimen välimuisti ja käynnistä puhelin uudelleen.
 • Poista sovellus ja lataa se uudelleen.

E-library: Using the app

E-kirjasto app is now available for download.

For Apple devices:
Link to download the app.

For Android devices:
Link to download the app.

Hundreds of e-books and audio books and 60 magazines are available in E-library. More material is being purchased, so new reading and listening material is added every week.
If you have any purchase suggestions, please send them through the feedback section of the app, which you will find under the Settings section.

Note that material in English and in other languages will be added later.

The following issues are still to be fixed in the app:

 • Currently, the app, which can be downloaded for Android devices, requires strong authentication every time you log in. The Android app will also introduce screen-lock login, after which strong authentication will only be required for the first time you login to the app.
 • There may be errors in the language versions of the app, so if you use the app in Finnish, there may be titles in English.
 • There may be an initial delay of a few days in the display of children’s data in the app settings.

There have been problems using some bank IDs. In this case, you should try the following:

 • Try again in a moment.
 • Clear the phone’s cache and restart the phone.
 • Uninstall and reload the app.

Mobile library card

Did you know that you can also use a mobile library card to borrow material? It’s also useful if you’ve accidentally left your library card at home.

You can find your mobile library card in the Helle-Finna online library. First log in to the online library with your own login details. Then go to the Your Account section under Library Cards. Your library card details will appear on the page. You can use your library card barcode when borrowing!

Mobilt bibbakort

Visste du att du också kan använda ett mobilt bibliotekskort för att låna? Det är också praktiskt om du av misstag har glömt ditt bibliotekskort hemma.

Du hittar ditt mobila bibliotekskort i nätbiblioteket Helle-Finna. Logga först in på nätbiblioteket med dina inloggningsuppgifter. Klicka sedan på Bibliotekskort under Mitt konto. Dina bibliotekskortsuppgifter visas på sidan. Du kan använda streckkoden när du lånar!

Mobiilikirjastokortti

Tiesitkö, että voit käyttää lainaamiseen myös mobiilikirjastokorttia? Se on kätevä myös silloin, jos kirjastokortti on jäänyt vahingossa kotiin.

Mobiilikirjastokortin löytää Helle-Finna verkkokirjastosta. Kirjaudu ensin sisään verkkokirjastoon omilla tunnuksillasi. Mene sen jälkeen Oma tilin osioon Kirjastokortit. Sivulle avautuu kirjastokorttisi tiedot. Voit käyttää kirjastokorttisi viivakoodia lainatessa!