Helle-Finna: Three tutorial videos

We have published three tutorial videos on how to use the online library. The videos are available in three languages: Finnish, Swedish and English. They are placed in different sections of the How to use the online library page.

Direct links to the videos:

ENGLISH  
How to renew your loans https://youtu.be/-ALAg4l2wVI  
How to place a hold on the online library https://youtu.be/m01Dgbol-iE  
How to find you online library card https://youtu.be/OVrBnIAEF9s 

SUOMI 
Näin uusit lainasi https://youtu.be/fFC28c2Cwcc 
Näin teet varauksen verkkokirjastossa https://youtu.be/78FVYIcQLFo  
Näin löydät verkkokirjastokortin https://youtu.be/l0QhJjpk5Eg 

SVENSKA 
Så här förnyar du dina lån https://youtu.be/rO3fI2crrQI  
Så här reserverar du material i nätbiblioteket https://youtu.be/s9BALiepW60  
Så här hittar du ditt bibliotekskort i mobilen https://youtu.be/tXBnGrTCgmw

Helle-Finna: Tre instrukstionsvideor

Vi har publicerat tre instruktionsvideor om hur man använder nätbiblioteket. Videorna finns på tre språk: finska, svenska och engelska. De har placerats på olika ställen på sidan Så här använder du nätbiblioteket.

Direkta länkar till videor:
SVENSKA
Så här förnyar du dina lån https://youtu.be/rO3fI2crrQI 
Så här reserverar du material i nätbiblioteket https://youtu.be/s9BALiepW60 
Så här hittar du ditt bibliotekskort i mobilen https://youtu.be/tXBnGrTCgmw

SUOMI 
Näin uusit lainasi https://youtu.be/fFC28c2Cwcc 
Näin teet varauksen verkkokirjastossa https://youtu.be/78FVYIcQLFo 
Näin löydät verkkokirjastokortin https://youtu.be/l0QhJjpk5Eg 

ENGLISH  
How to renew your loans https://youtu.be/-ALAg4l2wVI 
How to place a hold on the online library https://youtu.be/m01Dgbol-iE 
How to find you online library card https://youtu.be/OVrBnIAEF9s

Helle-Finna: Kolme ohjevideota

Olemme julkaisseet kolme ohjevideota verkkokirjaston käytöstä. Videoita on kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne on sijoitettu eri kohtiin Näin käytät verkkokirjastoa -sivulle.

Suorat linkit videoihin

SUOMI 
Näin uusit lainasi https://youtu.be/fFC28c2Cwcc 
Näin teet varauksen verkkokirjastossa https://youtu.be/78FVYIcQLFo 
Näin löydät verkkokirjastokortin https://youtu.be/l0QhJjpk5Eg 

SVENSKA 
Så här förnyar du dina lån https://youtu.be/rO3fI2crrQI 
Så här reserverar du material i nätbiblioteket https://youtu.be/s9BALiepW60 
Så här hittar du ditt bibliotekskort i mobilen https://youtu.be/tXBnGrTCgmw 

ENGLISH  
How to renew your loans https://youtu.be/-ALAg4l2wVI 
How to place a hold on the online library https://youtu.be/m01Dgbol-iE 
How to find you online library card https://youtu.be/OVrBnIAEF9s 

Mobile library card

Did you know that you can also use a mobile library card to borrow material? It’s also useful if you’ve accidentally left your library card at home.

You can find your mobile library card in the Helle-Finna online library. First log in to the online library with your own login details. Then go to the Your Account section under Library Cards. Your library card details will appear on the page. You can use your library card barcode when borrowing!

Mobilt bibbakort

Visste du att du också kan använda ett mobilt bibliotekskort för att låna? Det är också praktiskt om du av misstag har glömt ditt bibliotekskort hemma.

Du hittar ditt mobila bibliotekskort i nätbiblioteket Helle-Finna. Logga först in på nätbiblioteket med dina inloggningsuppgifter. Klicka sedan på Bibliotekskort under Mitt konto. Dina bibliotekskortsuppgifter visas på sidan. Du kan använda streckkoden när du lånar!

Mobiilikirjastokortti

Tiesitkö, että voit käyttää lainaamiseen myös mobiilikirjastokorttia? Se on kätevä myös silloin, jos kirjastokortti on jäänyt vahingossa kotiin.

Mobiilikirjastokortin löytää Helle-Finna verkkokirjastosta. Kirjaudu ensin sisään verkkokirjastoon omilla tunnuksillasi. Mene sen jälkeen Oma tilin osioon Kirjastokortit. Sivulle avautuu kirjastokorttisi tiedot. Voit käyttää kirjastokorttisi viivakoodia lainatessa!