Helle joins the E-library April 29, 2024

Helle libraries are joining the shared E-library of municipalities that opens on April 29, 2024 (time postponed from previously announced). At first, it offers e-books, audiobooks and digital magazines. Some other resources will be added later.

Initially, the E-Library will only work in an app. An app is developed for both Android and iOS. Later on, a browser version of the E-Library will also be developed.

You register in to the E-library using strong authentication. The customer’s right to use the E-library is determined by whether he or she is a resident of the municipality that has joined the E-library. When a customer changes his/her place of residence, the right to use the E-Library may cease.

Using the E-library is not tied to using a library or a library card, but libraries will help customers log in and provide other advice on how to use the E-library.

As the number of reading rights is limited, you can place a hold on the most popular content. Every week, the continual acquisition of materials increases the content available for reading and listening.

The service is provided by the National Library of Finland in cooperation with public libraries.

More information E-library | Kansalliskirjasto

NB! Helle’s own e-book and audiobook services Biblio and Ellibs will not cease to operate immediately in April. Ellibs will continue until the end of June and Biblio until the end of September.

Helle ansluter sig till E-biblioteket den 29 april 2024

Helle-biblioteken ansluter sig till det kommunernas gemensamma E-biblioteket, som öppnar den 29 april (framflyttad från den tidigare meddelade tiden). Till en början kommer E-biblioteket att innehålla e-böcker, ljudböcker och e-tidningar. Andra material kan läggas till i ett senare skede.

Först kommer E-biblioteket endast att fungera i applikationen. Denna kommer att utvecklas för både Android och iOS. En webbversion av E-biblioteket kommer senare.

Tillgång till E-biblioteket sker med hjälp av stark autentisering. Kundens tillgång till E-biblioteket beror på om hen är varaktigt bosatt i en kommun som har anslutit sig till E-biblioteket. När kunden byter bostadsort kan rätten att använda E-biblioteket upphöra.

Tillgång till E-biblioteket är inte kopplat till om man använder ett bibliotek eller om man har ett bibliotekskort, men biblioteken hjälper kunderna att registrera sig och ger andra råd om hur man använder E-biblioteket.

Det finns ett begränsat antal läsrättigheter, men du kan reservera och köa till det populäraste materialet. Vi skaffar hela tiden mer material, så det kommer nytt att läsa och lyssna på varje vecka.

Tjänsten produceras av Nationalbiblioteket i samarbete med de allmänna biblioteken.

Mer information E-kirjasto | Kansalliskirjasto

OBS! Helles e-boks- och ljudbokstjänster Biblio och Ellibs kommer inte att upphöra med omedelbar verkan i april. Ellibs kommer att fortsätta till slutet av juni och Biblio till slutet av september. 

Helle liittyy E-kirjastoon 29.4.2024

Helle-kirjastot liittyvät kuntien yhteiseen E-kirjastoon, joka avautuu 29.4.2024 (aikaa lykätty aiemmin ilmoitetusta). Alkuvaiheessa E-kirjastossa on e-kirjoja, äänikirjoja ja e-aikakauslehtiä. Myöhemmin valikoimaan tulee mahdollisesti muita aineistoja.

Aluksi E-kirjasto toimii vain sovelluksessa. Sellainen rakennetaan sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmille. Myöhemmin E-kirjastosta tehdään myös selainversio.

E-kirjastoon kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen avulla. Asiakkaan oikeus käyttää E-kirjastoa määräytyy sen mukaan, asuuko hän vakituisesti kunnassa, joka on liittynyt E-kirjastoon. Kun asiakas muuttaa asuinpaikkaa, oikeus E-kirjaston käyttöön voi lakata.

E-kirjaston käyttö ei ole sidottu kirjaston käyttöön tai kirjastokorttiin, mutta kirjastot auttavat asiakkaita kirjautumisessa ja neuvovat muutenkin E-kirjaston käytössä.

Lukuoikeuksia on rajallinen määrä, joten suosituimpia aineistoja voi jonottaa varaamalla niitä. Aineistoja hankitaan jatkuvasti lisää, joten uutta luettavaa ja kuunneltavaa tulee viikoittain.

Palvelun tuottaa Kansalliskirjasto yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa.

Lisää tietoa E-kirjasto | Kansalliskirjasto

HUOM! Helle-kimpan e- ja äänikirjapalvelut Biblio ja Ellibs eivät lakkaa toimimasta välittömästi huhtikuussa. Ellibs jatkaa kesäkuun ja Biblio syyskuun loppuun saakka.