Helle joins the E-library April 29, 2024

Helle libraries are joining the shared E-library of municipalities that opens on April 29, 2024 (time postponed from previously announced). At first, it offers e-books, audiobooks and digital magazines. Some other resources will be added later.

Initially, the E-Library will only work in an app. An app is developed for both Android and iOS. Later on, a browser version of the E-Library will also be developed.

You register in to the E-library using strong authentication. The customer’s right to use the E-library is determined by whether he or she is a resident of the municipality that has joined the E-library. When a customer changes his/her place of residence, the right to use the E-Library may cease.

Using the E-library is not tied to using a library or a library card, but libraries will help customers log in and provide other advice on how to use the E-library.

As the number of reading rights is limited, you can place a hold on the most popular content. Every week, the continual acquisition of materials increases the content available for reading and listening.

The service is provided by the National Library of Finland in cooperation with public libraries.

More information E-library | Kansalliskirjasto

NB! Helle’s own e-book and audiobook services Biblio and Ellibs will not cease to operate immediately in April. Ellibs will continue until the end of June and Biblio until the end of September.

Helle ansluter sig till E-biblioteket den 29 april 2024

Helle-biblioteken ansluter sig till det kommunernas gemensamma E-biblioteket, som öppnar den 29 april (framflyttad från den tidigare meddelade tiden). Till en början kommer E-biblioteket att innehålla e-böcker, ljudböcker och e-tidningar. Andra material kan läggas till i ett senare skede.

Först kommer E-biblioteket endast att fungera i applikationen. Denna kommer att utvecklas för både Android och iOS. En webbversion av E-biblioteket kommer senare.

Tillgång till E-biblioteket sker med hjälp av stark autentisering. Kundens tillgång till E-biblioteket beror på om hen är varaktigt bosatt i en kommun som har anslutit sig till E-biblioteket. När kunden byter bostadsort kan rätten att använda E-biblioteket upphöra.

Tillgång till E-biblioteket är inte kopplat till om man använder ett bibliotek eller om man har ett bibliotekskort, men biblioteken hjälper kunderna att registrera sig och ger andra råd om hur man använder E-biblioteket.

Det finns ett begränsat antal läsrättigheter, men du kan reservera och köa till det populäraste materialet. Vi skaffar hela tiden mer material, så det kommer nytt att läsa och lyssna på varje vecka.

Tjänsten produceras av Nationalbiblioteket i samarbete med de allmänna biblioteken.

Mer information E-kirjasto | Kansalliskirjasto

OBS! Helles e-boks- och ljudbokstjänster Biblio och Ellibs kommer inte att upphöra med omedelbar verkan i april. Ellibs kommer att fortsätta till slutet av juni och Biblio till slutet av september. 

Helle liittyy E-kirjastoon 29.4.2024

Helle-kirjastot liittyvät kuntien yhteiseen E-kirjastoon, joka avautuu 29.4.2024 (aikaa lykätty aiemmin ilmoitetusta). Alkuvaiheessa E-kirjastossa on e-kirjoja, äänikirjoja ja e-aikakauslehtiä. Myöhemmin valikoimaan tulee mahdollisesti muita aineistoja.

Aluksi E-kirjasto toimii vain sovelluksessa. Sellainen rakennetaan sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmille. Myöhemmin E-kirjastosta tehdään myös selainversio.

E-kirjastoon kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen avulla. Asiakkaan oikeus käyttää E-kirjastoa määräytyy sen mukaan, asuuko hän vakituisesti kunnassa, joka on liittynyt E-kirjastoon. Kun asiakas muuttaa asuinpaikkaa, oikeus E-kirjaston käyttöön voi lakata.

E-kirjaston käyttö ei ole sidottu kirjaston käyttöön tai kirjastokorttiin, mutta kirjastot auttavat asiakkaita kirjautumisessa ja neuvovat muutenkin E-kirjaston käytössä.

Lukuoikeuksia on rajallinen määrä, joten suosituimpia aineistoja voi jonottaa varaamalla niitä. Aineistoja hankitaan jatkuvasti lisää, joten uutta luettavaa ja kuunneltavaa tulee viikoittain.

Palvelun tuottaa Kansalliskirjasto yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa.

Lisää tietoa E-kirjasto | Kansalliskirjasto

HUOM! Helle-kimpan e- ja äänikirjapalvelut Biblio ja Ellibs eivät lakkaa toimimasta välittömästi huhtikuussa. Ellibs jatkaa kesäkuun ja Biblio syyskuun loppuun saakka. 

Helle-Finna: Three tutorial videos

We have published three tutorial videos on how to use the online library. The videos are available in three languages: Finnish, Swedish and English. They are placed in different sections of the How to use the online library page.

Direct links to the videos:

ENGLISH  
How to renew your loans https://youtu.be/-ALAg4l2wVI  
How to place a hold on the online library https://youtu.be/m01Dgbol-iE  
How to find you online library card https://youtu.be/OVrBnIAEF9s 

SUOMI 
Näin uusit lainasi https://youtu.be/fFC28c2Cwcc 
Näin teet varauksen verkkokirjastossa https://youtu.be/78FVYIcQLFo  
Näin löydät verkkokirjastokortin https://youtu.be/l0QhJjpk5Eg 

SVENSKA 
Så här förnyar du dina lån https://youtu.be/rO3fI2crrQI  
Så här reserverar du material i nätbiblioteket https://youtu.be/s9BALiepW60  
Så här hittar du ditt bibliotekskort i mobilen https://youtu.be/tXBnGrTCgmw

Helle-Finna: Tre instrukstionsvideor

Vi har publicerat tre instruktionsvideor om hur man använder nätbiblioteket. Videorna finns på tre språk: finska, svenska och engelska. De har placerats på olika ställen på sidan Så här använder du nätbiblioteket.

Direkta länkar till videor:
SVENSKA
Så här förnyar du dina lån https://youtu.be/rO3fI2crrQI 
Så här reserverar du material i nätbiblioteket https://youtu.be/s9BALiepW60 
Så här hittar du ditt bibliotekskort i mobilen https://youtu.be/tXBnGrTCgmw

SUOMI 
Näin uusit lainasi https://youtu.be/fFC28c2Cwcc 
Näin teet varauksen verkkokirjastossa https://youtu.be/78FVYIcQLFo 
Näin löydät verkkokirjastokortin https://youtu.be/l0QhJjpk5Eg 

ENGLISH  
How to renew your loans https://youtu.be/-ALAg4l2wVI 
How to place a hold on the online library https://youtu.be/m01Dgbol-iE 
How to find you online library card https://youtu.be/OVrBnIAEF9s

Helle-Finna: Kolme ohjevideota

Olemme julkaisseet kolme ohjevideota verkkokirjaston käytöstä. Videoita on kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne on sijoitettu eri kohtiin Näin käytät verkkokirjastoa -sivulle.

Suorat linkit videoihin

SUOMI 
Näin uusit lainasi https://youtu.be/fFC28c2Cwcc 
Näin teet varauksen verkkokirjastossa https://youtu.be/78FVYIcQLFo 
Näin löydät verkkokirjastokortin https://youtu.be/l0QhJjpk5Eg 

SVENSKA 
Så här förnyar du dina lån https://youtu.be/rO3fI2crrQI 
Så här reserverar du material i nätbiblioteket https://youtu.be/s9BALiepW60 
Så här hittar du ditt bibliotekskort i mobilen https://youtu.be/tXBnGrTCgmw 

ENGLISH  
How to renew your loans https://youtu.be/-ALAg4l2wVI 
How to place a hold on the online library https://youtu.be/m01Dgbol-iE 
How to find you online library card https://youtu.be/OVrBnIAEF9s 

Mobile library card

Did you know that you can also use a mobile library card to borrow material? It’s also useful if you’ve accidentally left your library card at home.

You can find your mobile library card in the Helle-Finna online library. First log in to the online library with your own login details. Then go to the Your Account section under Library Cards. Your library card details will appear on the page. You can use your library card barcode when borrowing!

Mobilt bibbakort

Visste du att du också kan använda ett mobilt bibliotekskort för att låna? Det är också praktiskt om du av misstag har glömt ditt bibliotekskort hemma.

Du hittar ditt mobila bibliotekskort i nätbiblioteket Helle-Finna. Logga först in på nätbiblioteket med dina inloggningsuppgifter. Klicka sedan på Bibliotekskort under Mitt konto. Dina bibliotekskortsuppgifter visas på sidan. Du kan använda streckkoden när du lånar!

Mobiilikirjastokortti

Tiesitkö, että voit käyttää lainaamiseen myös mobiilikirjastokorttia? Se on kätevä myös silloin, jos kirjastokortti on jäänyt vahingossa kotiin.

Mobiilikirjastokortin löytää Helle-Finna verkkokirjastosta. Kirjaudu ensin sisään verkkokirjastoon omilla tunnuksillasi. Mene sen jälkeen Oma tilin osioon Kirjastokortit. Sivulle avautuu kirjastokorttisi tiedot. Voit käyttää kirjastokorttisi viivakoodia lainatessa!