Hur mycket sparar du genom att använda ditt lokala bibliotek?

Nu startar en kampanj som synliggör bibliotekslånens och övriga bibliotekstjänsters värde.

En räknare publiceras i Helle-nätbiblioteket, med vilken man kan räkna ut det ekonomiska värdet för det biblioteksmaterial och de tjänster man som biblioteksanvändare använder. https://helle.finna.fi/Content/laskuri

Lånekvittot visar också ”priset” på det material som lånats.

Customers of the mobile library: It is now possible to define at which stop you will collect your reservation 

When placing a reservation, it is now possible to define at which stop you will collect your reservation. Do as usual, search for the material you wish to have, log yourself into Helle Finna and make a reservation. There is a new box in the form called Mobile library stop.

There you can write the name of the stop at which you will collect your reservation. By adding the stop to the reservation form you will help the library staff to make sure that your reservation ends up on the bus on the right day and as soon as possible.