Magazines and some non-fiction books can not be borrowed at the Porvoo main library

Due to the renovation at the Porvoo main library some books and magazines are temporarily not available.

Some non-fiction books are packed in boxes until at least the end of September, e.g. books on nature, medicine, vehicles, handicraft and cookery. Luckily many of these books are available in other Helle libraries and can be reserved at the online library and transported to Porvoo free of charge.

Older copies of magazines are also packed away but the latest issues of all magazines are still available for browsing and reading at the library. The café is also open with normal opening hours (Mon-Thu 9-16, Fri 9-17).

If you can’t find something at its usual place, please turn to the library staff for help. The library is open with normal opening hours in spite of the renovation.

Tidskrifter och en del faktaböcker kan inte lånas på Borgå huvudbiblioteket

Renoveringen och ombyggnaden av huvudbiblioteket i Borgå gör att alla böcker och tidningar inte kan lånas just nu.

En del av vuxenavdelningens faktaböcker har packats i lådor, till exempel faktaböcker om natur, medicin, fordon, handarbete och matlagning. De här böckerna kan ändå reserveras avgiftsfritt från andra Helle-bibliotek via nätbiblioteket. Faktaböckerna är i lådor åtminstone till slutet av september. 

Äldre nummer av huvudbibliotekets tidskrifter har också packats i lådor. Det nyaste numret av tidskrifterna kan man läsa på biblioteket och kaféet betjänar som vanligt (må-to 9-16, fre 9-17). 

Bibliotekspersonalen hjälper gärna om du inte hittar det du söker. Biblioteket har normala öppettider, trots ombyggnadsarbetet.

Porvoon pääkirjaston aikakauslehtiä ja osaa tietokirjoista ei voi remontin vuoksi lainata

Pääkirjaston tilamuutos ja meneillään oleva remontti aiheuttavat väliaikaisia puutteita kirjojen ja lehtien saatavuudessa.

Aikuistenosaston tietokirjoista osa on pakattu remontin vuoksi tilapäisesti laatikoihin. Laatikoissa on esimerkiksi luontoon, lääketieteeseen, kulkuneuvoihin, käsitöihin ja ruoanlaittoon liittyviä kirjoja. Verkkokirjaston kautta voi varata maksutta muiden Helle-kirjastojen aineistoa Porvooseen. Tietokirjat ovat säilössä toistaiseksi ainakin syyskuun loppuun saakka.

Pääkirjaston aikakauslehtien vanhemmat numerot on myös pakattu laatikoihin. Uusimmat numerot Annasta, Seurasta, Tekniikan maailmasta, Aku Ankasta ja muista aikakauslehdistä ovat edelleen luettavissa kirjastossa ja kahvio palvelee normaalisti (ma-to 9–16, pe 9–17).

Mikäli et löydä tarvitsemaasi aineistoa kirjastokäynnilläsi tutulta paikalta, kannattaa kysyä apua henkilökunnalta. Kirjasto palvelee muutostöistä huolimatta normaalein aukioloin.

Loan period of quick loans 10 days

Loan period of quick loans has been raised from seven to ten days. Quick loans are extra items of the most popular titles, they cannot be renewed or reserved.

The usual loan period of printed books in Helle-libraries is four weeks (28 days). On top of them there are novelties and short loans (loan period 14 days) plus quick loans (loan period 10 days).

Lånetid för snabblån 10 dygn

Lånetid för snabblån har förlängts till från sju till tio dygn. Snabblån är extra exemplar av de populäraste titlarna. De kan inte förnyas eller reserveras.

Lånetid för printade böcker i Helle-bibliotek är vanligtvis fyra veckor (28 dygn). Dessutom finns det nyhetsböcker och kortlån (lånetid 14 dygn) samt snabblån (lånetid 10 dygn).

Customer information expiring?

Did you get a message from us after mid-October that your customer information is going to be expired and has to be renewed by visiting the library? No worries, there is no need to do anything about it at the moment. The expiry dates between November 15, 2020 and March 31, 2021 have been postponed by six months.

Normally, the library card information has to be updated every three years. If your information has expired earlier, you can renew it either by visiting the library or giving us a phone call.

Kunduppgifterna har blivit gamla?

Har du i mitten av oktober fått ett meddelande om att dina kunduppgifter förfaller och att du borde besöka biblioteket för att förnya dem? Du behöver inte reagera på just nu. Kunduppgifter som skulle ha blivit gamla under tiden 15.11.2020-31.3.2021 har flyttats framåt med ett halvt år. 

Normalt behöver kunduppgifterna förnyas med tre års mellanrum. Om dina uppgifter har förfallit redan tidigare, så kan du förnya dem endera på plats på biblioteket eller per telefon. 

Asiakastiedot vanhenemassa?

Oletko saanut lokakuun puolenvälin jälkeen ilmoituksen, että asiakastietosi vanhenevat ja että ne täytyy uusia käymällä kirjastossa? Tähän ei tarvitse nyt reagoida. Asiakastietojen vanhenemispäivät ajalta 15.11.2020-31.3.2021 on siirretty puoli vuotta eteenpäin.  

Normaalisti kirjastokortin tiedot pitää päivittää kolmen vuoden välein. Jos tietosi ovat vanhentuneet jo aiemmin, ne voi päivittää joko käymällä kirjastossa tai soittamalla kirjastoon.

How to put a request on hold or delete it

Dear customers,

it is so wonderful that you have made so many reservations! We want to remind you that in the net library (helle.finna.fi) you can put your requests on hold or delete them altogether if you wish.

If you are out of town or if there is some other reason you can not come and pick up your reservations for a certain period of time, you can easily put it on hold. You can also set out the date the reservation can be valid again. This way you can escape the inconvenience of not being able to pick up your reservation within the time it should be picked up. In case you don’t need some material you have reserved at all, you can delete the request entirely. If the reserved material has already arrived and is ready to be picked up you can delete the request only by calling us or sending us e-mail.

How to delete och put a reservation on hold