Näyttely pääkirjastossa: Enrico Mazzonen San Michele e Ca.Ri.Sal / Utställning på huvudbiblioteket: Enrico Mazzones San Michele e Ca.Ri.Sal

3.12.2022 @ 09:00 30.12.2022 @ 14:00

Enrico Mazzonen näyttely San Michele e Ca.Ri.Sal on esillä Porvoon pääkirjaston toisen kerroksen Taidesillalla 3.-30.12.2022. Näyttelyn nimi viittaa samannimiseen, italialaiseen luostariin.

Näyttelyssä esillä olevat suurikokoiset lyijykynäpiirustukset ovat saaneet innoituksensa luostarin freskomaalauksista. Mazzonen runsaat ja rehevät teokset ovat täynnä tarkkaan mietittyjä yksityiskohtia ja mahtipontisia elementtejä.

Mazzone tunnetaan valtavasta Rubedo-teoksesta, joka on maailman suurin kuvitettu Dante Alighierin Jumalainen näytelmä. Teos on 97 metriä pitkä ja neljä metriä leveä, ja Mazzone käytti sen piirtämiseen 6 000 lyijykynää. Teoksen valmistuminen vei viisi vuotta.

Myös Porvoon pääkirjastossa esillä olevat piirustukset ovat hahmotelmia suurempaa teosta varten. Mazzonen teoksissa yhdistyvät italialaiset ja suomalaiset elementit. Raamatullisten teemojen rinnalla näkyy esimerkiksi viittauksia Kalevalan mytologiaan.

Enrico Mazzone on italialainen kuvataiteilija, joka on valmistunut Torinon Taideakatemiasta ja asuu nykyisin Porissa. Hän on tehnyt taidetta niin Italiassa kuin Pohjois-Euroopassakin. Hänen teoksiaan on ollut esillä laajalti eri puolilla Suomea ja Italiaa.

**

Enrico Mazzones utställning San Michele e Ca.Ri.Sal visas på Konstbron på andra våningen på Borgå huvudbibliotek 3-30.12.2022. Utställningens namn syftar på ett italienskt kloster med samma namn.

De stora blyertsteckningarna som ställs ut har fått sin inspiration från klostrets freskomålningar. Mazzones yppiga och frodiga verk är fulla av väl uttänkta detaljer och pompösa element.

Mazzone är känd för sitt jättelika verk Rubedo, världens största illustrerade version av Dante Alighieris Den gudomliga komedin. Verket är 97 meter långt och fyra meter brett och Mazzone använde 6 000 blyertspennor för att teckna det. Det tog fem år att framställa verket.

Även de teckningar som är utställda på Borgå huvudbibliotek är skisser till ett större verk. I Mazzones verk kombineras italienska och finska element. Parallellt med bibliska teman syns till exempel hänvisningar till mytologin i Kalevala.

Enrico Mazzone är en italiensk bildkonstnär med en examen från konstakademin i Turin och numera bosatt i Björneborg. Han har verkat som konstnär i såväl Italien som Nordeuropa. Hans konst har ställts ut vida omkring i Finland och Italien.

Porvoon pääkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Valokuvanäyttely pääkirjastossa: Unelma tulevaisuudesta / Fotoutställning på huvudbiblioteket: En dröm om framtiden

4.10.2022 @ 10:00 28.10.2022 @ 15:00

Näyttely Unelma tulevaisuudesta on esillä Porvoon pääkirjaston toisen kerroksen Taidesillalla 4.-29.10.2022. Syyriasta paenneiden tyttöjen unelmista kertova näyttely on toteutettu yhteistyössä lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kanssa.

Miljoonat ihmiset ovat paenneet Syyrian sisällissotaa, sadat tuhannet heistä Jordaniaan. Syyrialaispakolaisten on vaikea päästä töihin ja koulutukseen, ja suuri osa perheistä elää köyhyydessä.

Pakolaistytöt kohtaavat erityisiä vaikeuksia ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Heidän koulutuksensa keskeytyy useammin kuin poikien, ja moni joutuu varhaisavioliittoon perheen vaikeuksien vuoksi. Myös seksuaalinen väkivalta yleistyy kriisien aikana.

Valokuvaaja Mikko Toivonen ja journalisti Iida Riekko kuvasivat ja haastattelivat Syyriasta paenneita tyttöjä Azraqin pakolaisleirillä Pohjois-Jordanian aavikolla sekä Itä-Ammanissa.

Näyttelyssä Unelma tulevaisuudesta tytöt jakavat haaveensa, joista monet liittyvät kotiinpaluuseen ja turvallisuuteen. Toisaalta unelmissa on paljon samaa kuin nuorten toiveissa kaikkialla maailmassa tilanteesta riippumatta.

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10. Silloin huomio keskittyy maailman tyttöjen asemaan ja oikeuksiin. Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Järjestö haluaa parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua.

Porvoon pääkirjastossa on näyttelyn aikana esillä pakolaisuuteen liittyvää tieto- ja kaunokirjallisuutta. Näyttelyyn kuuluu myös oheismateriaalia, joka kannustaa pohtimaan pakolaisuutta.

Maailmassa on yli 100 miljoonaa pakolaista – se on enemmän kuin koskaan ennen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt pakolaisten määrää ja hätää myös Euroopassa.

**

Utställningen En dröm om framtiden visas på Konstbron på andra våningen på Borgå huvudbibliotek 4-29.10.2022. Utställningen berättar om vad flickor som flytt från Syrien drömmer om och den har genomförts i samarbete med barnskyddsorganisationen Plan International.

Miljoner av människor har flytt Syriens inbördeskrig, flera hundra tusen av dem till Jordanien. De syriska flyktingarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att få studieplatser och en stor del av familjerna lever i fattigdom.

Flyktingflickorna möter speciella problem på grund av sin ålder och sitt kön. Deras utbildning avbryts oftare än pojkarnas och många av dem tvingas in i barnäktenskap på grund av familjens svårigheter. Även det sexuella våldet blir allmännare under kristid.

Fotografen Mikko Toivonen och journalisten Iida Riekko fotograferade och intervjuade syriska flickor på flyktinglägret Azraq i öknen i norra Jordanien samt i östra Amman.

I utställningen En dröm om framtiden delar flickorna med sig av sina drömmar, som ofta handlar om trygghet och om att återvända hem. Å andra sidan har drömmarna mycket gemensamt med sådant som unga drömmer om överallt i världen oberoende av situationen.

Internationella flickdagen firas den 11 oktober. Då fäster vi uppmärksamheten vid flickors ställning och rättigheter runtom i världen. Barnskyddsorganisationen Plan International arbetar för en rättvis värld, där alla barns rättigheter och jämlikhet förverkligas. Organisationen vill speciellt förbättra livet för flickorna i u-länderna.

Samtidigt som utställningen pågår ställer huvudbiblioteket fram fack- och skönlitteratur om flyktingskap. I anslutning till utställningen finns uppgiftsmaterial som uppmuntrar unga att fundera på flyktingskap.

I världen finns över 100 miljoner flyktingar – det är mer än någonsin tidigare. Rysslands anfall på Ukraina har ökat på mängden flyktingar också i Europa.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Näyttely: luonto on lahja / Utställning: Naturen är en gåva

Maalaus violetista kukkakimpusta. Maalannut Maryam Roohani.

30.8.2022 @ 08:00 23.9.2022 @ 17:00

Maalaus violetista kukkakimpusta. Maalannut Maryam Roohani.

Maryam Roohanin luontoaiheisia maalauksia on esillä Porvoon pääkirjastossa 30.8 – 23.9.2022 Roohani on Iranista kotoisin oleva taiteilija, joka muutti Suomeen vuonna 2005.

Iranissa Roohani opiskeli taidetta, historiaa, arkkitehtuuria ja arkeologiaa. Hän kuvitti lastenkirjoja ja opetti kuvataiteen eri tekniikoita kuten öljyväri-, akvarelli- ja pastellimaalausta sekä hiilipiirustusta. Hänellä oli myös oma mainostoimisto. Maalaustensa aiheet hän löysi pääosin fantasian maailmasta.

Suomessa Roohani huomasi, miten tärkeä luonto on ihmiselle. Luonto antaa energiaa ja elvyttää, ihmisen ja luonnon välillä on yhteys. Luonnosta on tullut Roohanin maalausten tärkein aihe ja innoittaja. Hän itse saa luonnosta toivoa ja tukea, ja haluaa jakaa sitä taiteensa kautta myös muille.

Iranista pakenemisen jälkeen Roohani ei ole voinut aina hyvin. Taide, luovuus ja maalaaminen ovat olleet hänelle kuin terapiaa. Kun kipu ottaa vallan, taide tuo helpotusta ja kuljettaa haavemaailmaan, jossa kivulla ei ole sijaa. Hän uskoo taiteen auttavan kaikkia psyykkisistä tai fyysisistä kivuista kärsiviä.

Suomessa Roohani on ollut Vöyrin Taidekerhon jäsen ja tehnyt esimerkiksi luontoon ja kulttuuriin liittyviä kuvituksia Vöyrin kunnalle. Hän on pitänyt taidenäyttelyitä muun muassa Norrvallan kuntoutuskeskuksessa sekä Vöyrin ja Sipoon kirjastoissa. Syksyllä hän aloittaa opinnot Porvoon ammattiopistossa.

***

Maryam Roohanis naturmålningar visas på Borgå huvudbibliotek 30.8 – 23.9.2022. Konstnären Maryam Roohani kommer från Iran och flyttade till Finland 2005.

I Iran studerade Roohani konst, historia, arkitektur och arkeologi. Hon illustrerade barnböcker och undervisade som konstlärare i tekniker som olje- och akvarellmålning, pastell och kol. Hon hade även en egen reklambyrå. Motiven för sina målningar hämtade hon ofta från fantasins värld.

I Finland märkte Roohani hur viktig naturen är för människan. Naturen ger energi och stimulans – det finns ett band mellan människorna och naturen. Naturen har också blivit den viktigaste inspirationskällan och det centrala motivet i hennes konst. Hon får själv hopp och stöd från naturen och vill som konstnär dela med sig av detta till andra.

Efter flykten från Iran har Roohanis kropp sagt ifrån. Konst, kreativitet och målande har varit som terapi för henne. När smärtorna tar överhanden ger konsten lindring, förflyttar henne till en drömvärld där inga smärtor finns. Hon rekommenderar konst till alla som lider av fysisk eller psykisk smärta.

I Finland har Roohani varit medlem i Vörå Konstklubb och har till exempel gjort illustrationer för Vörå kommun om kommunens natur och kultur. Hon har haft konstutställningar bland annat på Norrvalla Rehab Center och Vörå och Sibbo bibliotek. I höst börjar hon studera på Prakticum i Borgå.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Näyttely: Rakkauskapina /// Utställning: Kärleksupproret 

1.8.2022 @ 08:00 27.8.2022 @ 19:00

Sarjakuvataitelija Emmi Valveen näyttely Rakkauskapina on esillä Porvoon pääkirjastossa 1.-27.8.  Rakkauskapina on Valveen parhaillaan työstämän sarjakuvaromaanin työnimi, ja näyttely koostuu sitä varten tehdyistä konseptikuvituksista.  Teoksessa käsitellään mm. heteronormatiivisuutta, sukupuolta ja queeriyttä. Näyttely on osa Porvoo Pride -viikon ohjelmaa. 

Emmi Valve (s. 1984) on porvoolainen sarjakuvataiteilija, jonka työt ovat usein omaelämäkerrallisia tai autofiktiivisiä. Hän työskentelee monimuotoisesti pienlehdistä näyttelyihin ja sarjakuvaromaaneihin. Myös hänen piirrostekniikkansa vaihtelee tussipiirroksista mustelaveerauksiin ja vesiväreihin sekä muihin perinteisiin kuvan tekemisen tapoihin.  

Valveen teosten teemat liittyvät usein tunne-elämän kuvaukseen, ja aiheina ovat mm. mielenterveys, yksinäisyys ja seksuaalisuus. Valveen tunnetuin teos on mielisairautta käsittelevä sarjakuvaromaani Armo (2017).  

****

Serieskaparen Emmi Valves utställning Kärleksupproret visas på Borgå huvudbibliotek 1-27.8. Kärleksupproret är arbetsnamnet på den grafiska roman Valve för tillfället jobbar med och utställningen består av de konceptillustrationer hon gjort till den. I boken behandlas bland annat heteronormativitet, kön och ”queerhet”. Utställningen är en del av programmet under Porvoo Pride-veckan. 

Emmi Valve är en serieskapare från Borgå, vars arbeten ofta är självbiografiska eller autofiktiva. Hon arbetar mångsidigt med allt från små tidningar till utställningar och grafiska romaner. Även hennes teckningsteknik varierar från tuschteckningar till bläcklavering och vattenfärger samt andra traditionella sätt att skapa en bild. 

De teman Valves verk tar upp hänför sig ofta till en skildring av känslolivet, till exempel mental hälsa, ensamhet och sexualitet. Hennes mest berömda verk är den grafiska romanen Armo (2017) som behandlar mental hälsa. 

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Näyttely / Utställning: Ars longa, vita brevis

1.6.2022 @ 10:00 17.6.2022 @ 19:00

Mikko Mikael Uusitupan näyttely Ars longa, vita brevis on esillä Porvoon pääkirjaston Taidesillalla 1.6.-17.6.2022. Näyttely koostuu vesivärimaalauksista.

Luonto on Uusitupan inspiraatio ja voimakkaasti läsnä teoksissa. Maalaukset eivät ole niinkään esittäviä, vaan niissä on vahva hetkellisyyden tuntu.

Mikko Mikael Uusitupa on porvoolainen taiteilija, joka on maalannut yli 40 vuotta. Hän vertaa maalauksiaan uniin: ne tulevat kuin itsestään ja vaativat tulla tehdyiksi. Taiteilija on tavattavissa näyttelyn yhteydessä keskiviikkona 1.6. kello 17-19.

**

Mikko Mikael Uusitupas utställning Ars longa, vita brevis visas på Konstbron på Borgå stadsbibliotek 1.6.-17.6.2022. Utställningen består av akvareller.

Källan till inspiration för Uusitupa är naturen och den är starkt närvarande i målningarna. Målningarna är icke-föreställande och präglas av en stark känsla av flyktighet.

Mikko Mikael Uusitupa är en Borgåkonstnär, med över 40 års erfarenhet av målande. Han jämför sina målningar med drömmar: de kommer som av sig själva och kräver att bli gjorda. Konstnären kan träffas i samband med utställningen den 1 juni kl. 17-19.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Näyttely: Aamutuokiot / Utställning: Morgonstunder

Carina Westerlundin abtrakti maalaus.

17.5.2022 @ 10:00 10.6.2022 @ 17:00

Carina Westerlundin abtrakti maalaus.

Carina Westerlundin pop up -näyttely Aamutuokiot on esillä Porvoon pääkirjastossa 17.5.-10.6.2022. Näyttelyn teokset ovat suurikokoisia öljyvärimaalauksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa luonnosta.

Westerlund kertoo näyttelystään: ”Minulle taide merkitsee välinettä, jonka avulla voin analysoida ympäristöä sekä muokata näkemyksiäni ulkomaailmasta. Jännittävintä tässä on ehkä se, että nähty ja koettu muuttuu prosessin aikana.

Tärkeintä on olla valmistautunut kiehtoviin matkoihin, haasteisiin, kokeiluihin ja yllätyksiin, sekä kokeilla kaikkea: ei ole mitään menetettävää.

Kun maalatessa heittäytyy värien armoille, aihe ja lähtöpiste saattavat hämärtyä. Silloin todellakin tarvitaan avointa mieltä ja joustavuutta.”

Carina Westerlund on porvoolainen kuvataiteilija. Hän on pitänyt 1990-luvulta alkaen näyttelyjä sekä kotimaassa että ulkomailla.

***

Carina Westerlunds pop up-utställning Morgonstunder visas på Borgå huvudbibliotek 17.5-10.6.2022. De utställda verken är oljemålningar i stort format och de har fått sin inspiration från naturen.

Carina Westerlund berättar om sin utställning:
”För mig innebär konsten ett medel för att analysera omgivningen, utveckla och inveckla mitt synsätt på omvärlden. Kanske det mest spännande är att det du känner och ser förvandlas under processen.

Viktigast av allt är att vara inställd på spännande resor, utmaningar, experiment, överraskningar, pröva på allt, inget att förlora.

Medan man i slutläget inom måleriet slängs i färgernas makt, motivet och utgångsläget kan försvinna och där behöver man verkligen ett öppet sinne och flexibilitet.”

Carina Westerlund är bildkonstnär från Borgå. Hon har ända sedan 1990-talet haft utställningar såväl i hemlandet som utomlands.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Näyttely: Ida Alina Immonen: Unipuutarha (NREM-1) / Drömträdgård (NREM-1

Hiilipiirustus nukkuvista ihmisistä.

16.5.2022 @ 10:00 28.5.2022 @ 17:00

Hiilipiirustus nukkuvista ihmisistä.

Ida Alina Immosen näyttely Unipuutarha (NREM-1) on esillä Porvoon pääkirjaston Taidesillalla 16.–28.5.2022. Näyttelyn teokset ovat hiilitöitä, jotka esittävät uneen juuri vaipuneita ihmisiä.

Immonen kertoo näyttelystään:

”Minne menemme, kun uneksimme?

Uneksiminen on hiljaista, vaikka unet voivat olla äänekkäitä. Uni on yksinäistä, vaikka nukkumisemme olisi yhteistä. Unet ovat yksilöllisiä kokemuksia, vaikka kertoisimme niistä muille. Alitajunnan sanasto on Uneksijan omaa, silti yritämme löytää unien universaalin kielen.

NREM-1 on nukahtamisen ensimmäinen vaihe, jossa Uneksija on todellisuuden ja unen välimaastossa. Vaihe kestää vain lyhyitä hetkiä kerrallaan, mutta jo tässä lyhyessä ajassa Uneksija voi matkustaa pitkien matkojen päähän.

Unohdamme alitajuntamme hiljaiset kuiskeet heti kun silmät avautuvat ja materiaalinen maailma tulvii ikkunoista sisään.

Näyttelyssä on esillä hiilitöitä. Hiilen mustan ja harmaan sävyt sekä sen arvaamaton luonne taipuvat unien hauraiden ja ehkä voimakkaidenkin kokemuksien kuvaamiseen. Teokset esittävät syvälle omaan uneensa vajonneita, herkkiä ja haavoittuvaisia Uneksijoita heidän uinumisiensa ensimmäisissä hetkissä.

Haluan toivottaa teidät tervetulleiksi puutarhaan, jossa kaikki voi kadota silmänräpäyksessä.”

***

Ida Alina Immonens utställning Drömträdgård (NREM-1) visas på Konstbron på Borgå huvudbibliotek 16-28 maj. De utställda verken är kolteckningar som föreställer människor som just fallit i sömn.

Immonen berättar om sin utställning:

”Vart går vi då vi drömmer?

Att drömma är tyst, även om drömmarna kan vara ljudliga. Drömmandet är ensamt även om sovandet skulle vara gemensamt. Drömmarna är individuella upplevelser, även om vi skulle berätta om dem för andra. Det undermedvetnas vokabulär är Drömmarens egen, ändå försöker vi finna ett universellt drömspråk.

NREM-1 är första fasen i insomnandet, då Drömmaren befinner sig i gränslandet mellan verklighet och dröm. Fasen tar bara korta stunder åt gången men redan under denna korta tid kan Drömmaren resa långa vägar.

Vi glömmer vårt undermedvetnas tysta sus så fort vi öppnar ögonen och den materiella världen strömmar in genom fönstren.

Utställningen består av kolteckningar. Kolets svarta och grå nyanser samt dess oförutsägbara natur lämpar sig för att beskriva drömmarnas sköra och kanske också starka erfarenheter. Teckningarna visar känsliga och sårbara Drömmare som försjunkit djupt i sin sömn under de första stunderna av deras slummer.

Jag vill hälsa er välkomna till min trädgård där allt kan försvinna i en blink.”

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Kuvitusnäyttely Sanna Pelliccioni

1.2.2022 @ 09:00 15.3.2022 @ 20:00

Kuvitusnäyttely: Matias ja se kaikki mikä oli jossain kaukana. Kuvittaja Sanna Pelliccioni.

Sipoon pääkirjastossa 1.2. – 15.3.22 

Sanna Pelliccioni on helsinkiläinen kuvittaja, lastenkirjailija ja graafinen suunnittelija. Hän kuvittaa monella eri tyylillä ja tekniikalla akvarellista kollaasiin ja musteista puuväreihin. Pelliccioni tekee mm. omaa Onni-poika-kirjasarjaa sekä Suomen supernaisia -sarjaa Leena Virtasen kanssa. Pelliccionin kuvittama ja Anja Portinin kirjoittama Matias ja se kaikki mikä oli jossain kaukana on Runeberg Junior -ehdokkaana.  

Kirjan kuvaus: 

Matias on pieni poika, joka katselee iltaisin pimeälle taivaalle ja miettii, millaista tuolla kaukana oikein olisi. Miltä kuu näyttäisi ihan läheltä? Mihin aurinko aina öisin katoaa? Ja mitä on tähtien takana? Matias päättää ottaa asioista selvää. Hän matkustaa kaupunkiin oppia saamaan, seuranaan kissa nimeltä Kuukuu. Vuodet vierivät, aurinko ja kuu tekevät aina vain toisilleen tilaa, ja Matiaksen ajatukset liitävät yhä kauemmas. Mutta miten löytäisi jonkun, jonka kanssa jakaa ajatuksiaan?  

Matias ja kaikki se mikä oli jossain kaukana on haikean kaunis kertomus ihmisen uteliaisuudesta ja kaipuusta. Kirja on saanut innoituksensa kirjailija Anja Portinin isoisoisän 1900-luvun alussa valmistamista tähtitieteellisistä taikalyhtykuvista, joita on aiemmin julkaistu teoksessa Maisteri Starkin arkisto (Musta Taide 2015). Kymmeniä lastenkirjoja kuvittanut, monipuolinen Sanna Pelliccioni loihtii näistä lumoavista vanhoista kuvista osan mukaan taianomaiseen kuvitukseensa. 

Sipoon pääkirjasto – Sibbo huvudbibliotek

Pohjoinen Koulutie 2
Sipoo, 04130 Suomi
(09) 2353 6003
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto