Anni Kytömäki ja Viola Räisänen: Kivitasku – tarinallinen metsäkonsertti

6 kesäkuun @ 17:30 18:30

Porvoon pääkirjaston viereisessä Kirjailijapuistossa järjestetään Kivitasku – tarinallinen metsäkonsertti torstaina 6.6. kello 17.30. Kirjailija Anni Kytömäen ja viulisti Viola Räisäsen yhteistyöprojekti yhdistää upealla tavalla kirjallisuutta, klassista musiikkia ja luonnossa oleskelua.

Illan aikana kuullaan Anni Kytömäen Kivitasku-romaanin pohjalta muovattu itsenäinen sanataideteos kirjailijan lukemana sekä tunnelmaan sopivaa viulumusiikkia mm. Igor Stravinskylta, Johan Sebastian Bachilta ja Jean Sibeliukselta, hieman improvisaatiotakin. Kirjailijapuiston äänet ja kasvillisuus antavat teokseen oman lisänsä.

Anni Kytömäki on rakastettu ja palkittu kirjailija, joka on koulutukseltaan luontokartoittaja. Ihmisen suhde luontoon on hänen tuotantonsa punainen lanka. Kytömäen kolmas romaani, vuonna 2020 ilmestynyt Margarita, sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Jo esikoisteos Kultarinta oli ehdolla niin Finlandia-palkinnon kuin Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Porvoossa esitettävän metsäkonsertin taustalla oleva Kivitasku on Kytömäelle itselleen läheisin romaani hänen teostensa joukossa.

Viola Räisänen on viulisti ja kamarimuusikko. Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius Akatemiasta vuonna 2011 ja Royal Welsh College of Music & Drama -yliopistosta vanhan musiikin maisteriksi vuonna 2021. Räisänen on esiintynyt viulistina laajasti erilaisissa kokoonpanoissa Suomessa ja ulkomailla.

Kytömäki ja Räisänen ovat esittäneet metsäkonsertteja vuoden 2018 elokuusta alkaen metsissä esimerkiksi Kouvolassa Arboretum Mustilassa, Sastamalassa Otamuksen luontopolulla ja Kemiönsaarella Norpas-festivaalin yhteydessä. Idea metsäkonsertteihin syntyi Kytömäen ja Räisäsen halusta korostaa metsien merkitystä taiteen keinoin.

Porvoon Kirjailijapuisto ja sen runsas kasvillisuus antavat hienot puitteet metsäkonsertille. Halutessasi voit ottaa mukaan oman istuinalusen. Kirjasto tarjoaa myös penkkejä tarvittaessa. Tilaisuus on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Sateen sattuessa metsäkonsertti kuullaan pääkirjaston lavalla.

***

Anni Kytömäkis och Viola Räisänens skogskonsert: Kivitasku – tarinallinen metsäkonsertti

I Författarparken bredvid huvudbiblioteket i Borgå ordnas torsdag 6.6 kl. 17.30 en konsert med namnet Kivitasku – tarinallinen metsäkonsertti. I författaren Anni Kytömäkis och violinisten Viola Räisänens samarbetsprojekt förenas litteratur, klassisk musik och vistelse i naturen på ett fantastiskt sätt. 

Under kvällen framförs ett självständigt ordkonstverk som skapats med Anni Kytömäkis roman Kivitasku som grund. Författaren själv reciterar verket. Dessutom spelas violinmusik som passar in i stämningen, av bland annat Igor Stravinsky, Johan Sebastian Bach och Jean Sibelius, även lite improvisation. Ljuden och växtligheten i Författarparken utgör ett trevligt tillägg till verket.

Anni Kytömäki är en älskad och belönad författare, som är naturkartläggare till sitt yrke. Människans förhållande till naturen utgör den röda tråden i hennes produktion.

Kytömäkis tredje roman Margarita, som utkom 2020, vann Finlandiapriset i skönlitteratur. Redan debutverket Kultarinta nominerades både till Finlandiapriset och till Helsingin Sanomats litteraturpris.

Viola Räisänen är violinist och kammarmusiker. Hon fick examen som musikmagister vid Sibelius-Akademin år 2011 och som musikmagister i gammal musik vid universitetet Royal Welsh College of Music & Drama år 2021. Räisänen har uppträtt som violinist i många olika sammansättningar både i Finland och utomlands. 

Kytömäki och Räisänen har uppträtt med skogskonserter sedan augusti 2018 i skogar i till exempel Arboretum Mustila i Kouvola, Otamus naturstig i Sastamala och i samband med festivalen Norpas på Kimitoön. Idén om skogskonserter uppstod ur Kytömäkis och Räisänens vilja att framhäva skogarnas betydelse med hjälp av konst.

Författarparken i Borgå med sin rikliga växtlighet erbjuder en fin inramning för skogskonserten. Om du vill kan du ta med ett eget sittunderlag. Biblioteket erbjuder också bänkar vid behov. Evenemanget är på finska, det är avgiftsfritt och öppet för alla. Om det regnar hålls konserten på huvudbibliotekets scen.

Tästä haluamme puhua: Porvoo kulttuurikaupunkina / Det här vill vi tala om: Borgå som kulturstad

15 toukokuun @ 17:30 18:30

Porvoon kaupunginkirjasto järjestää yhteistyössä porvoolaisten kulttuurialan yhdistysten kanssa avoimen yleisökeskustelun Porvoosta kulttuurikaupunkina pääkirjastossa keskiviikkona 15.5. klo 17 alkaen.

Muualla Suomessa kysyttäessä Porvoo mielletään varmasti kulttuurikaupunkina. Millaista täällä sitten on toimia kulttuurialan ammattilaisena tai kulttuurin edistämistä tavoittelevana yhdistyksenä? Miten toimii yhteistyö kaupungin kanssa? Mitä tarkoittaa esimerkiksi elinvoiman toimialan uusi kumppanuusmalli, josta kaupunki hiljattain tiedotti?

Tervetuloa mukaan keskusteluun, jota johdattelee Erätauko-menetelmän periaatteita noudattaen toimittaja-kirjailija Mikael Crawford. Keskustelussa on mukana edustajia mm. Porvoon kulttuuripalveluista sekä yhdistyksistä Porvoon Kulttuurinystävät, Porvoon Kulttuurilaiva, Nyke, Särö jne. Keskustelu on osa kirjaston yhteistyöhanketta ”Tästä haluamme puhua”.

Lisätietoja tästä ja muista hankkeen keskusteluista: projektikoordinaattori Tomi Lassi, tomi.lassi@porvoo.fi, p. 040 121 7517 ja hankkeen nettisivut porvoo.fi/tasta-haluamme-puhua

**

Det här vill vi tala om: Borgå som kulturstad

I samarbete med olika kulturföreningar i Borgå ordnar Borgå stadsbibliotek en öppen offentlig diskussion om Borgå som kulturstad på huvudbiblioteket onsdagen den 15 maj kl. 17.00.

Om man frågar på andra håll i Finland är Borgå säkert en kulturstad. Men hur är det att arbeta här som kulturarbetare eller som en förening för främjande av kultur? Hur fungerar samarbetet med staden? Vad är till exempel den nya partnerskapsmodellen inom sektorn för livskraft som staden nyligen informerade om?

Välkommen med i diskussionen som följer Dialogpaus-metodens principer och modereras av journalisten och författaren Mikael Crawford. Representanter för Borgå stads kulturtjänster och föreningar, såsom Borgå Kulturvänner, Borgå Kulturbåt, Nyke, Särö m.fl. kommer att delta. Diskussionen är en del av bibliotekets samarbetsprojekt ”Det här vill vi tala om”.

För ytterligare information om den här och andra kommande diskussioner inom projektet kontakta projektkoordinator Tomi Lassi, tomi.lassi@porvoo.fi, tfn 040 121 7517 och läs mera på projektets webbplats borga.fi/det-har-vill-vi-tala-om

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Linnajoen koulun oppilastyönäyttely: Toisella puolella / Utställning av elevarbeten från Linnajoen koulu: På andra sidan (Toisella puolella)

2 toukokuun @ 10:00 29 toukokuun @ 19:00

Porvoon pääkirjaston Taidesillalla on esillä 2.- 29.5. Linnajoen koulun oppilastyönäyttely Toisella puolella. Yhdeksännen luokan oppilaat valitsivat yhdeksi kevään kuvataiteen opintojen teemaksi toisen puolen. Monitulkintainen aihe valikoitui myös tämän näyttelyn kantavaksi teemaksi.

Jokainen oppilas käsitteli teemaa omalla tavallaan. Näyttelyssä nähdään esimerkiksi työ, jossa maisemaa on kuvattu esittävän taiteen ja käsitetaiteen avulla sekä teossarja luonnon muuttumisesta rakennetuksi ympäristöksi.

Yhdeksäsluokkalaisten teosten lisäksi näyttelyssä nähdään seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten tekemiä teemaan sopivia töitä. Seitsemäsluokkalaiset käsittelivät teoksissaan unien maailmaa ja somen käyttöä, ruudun eri puolilla olemista ja sen vaikutuksia.

Kahdeksasluokkalaiset unohtivat oman persoonansa ja hyppäsivät maalaustehtävässään kuuluisan modernin maalarin sielunmaisemaan ja maalasivat ympäristöään hänen tyylillään ja näkökulmastaan.

Kuluneen kevään aikana syntyneistä töistä yhdeksäsluokkalaiset valitsivat näyttelyyn esillä olevat teokset kuvataiteen opettaja Anu Turtiaisen avustuksella.

***

Utställning av elevarbeten från Linnajoen koulu: På andra sidan (Toisella puolella)

Utställningen På andra sidan med elevarbeten från Linnajoen koulu visas på Konstbron i Borgå stadsbibliotek 2–29.5.  Eleverna i nionde klassen valde Den andra sidan som ett av vårens teman inom bildkonst. Temat som möjliggör olika tolkningar valdes också som utställningens bärande tema.

Varje elev behandlade temat på sitt sätt. I utställningen ses t.ex. ett arbete där landskapet har framställts med hjälp av föreställande konst och begreppskonst, samt en serie verk där naturen förändras till byggd miljö.

Förutom niondeklassarnas konstverk ses också sjunde- och åttåndeklassarnas konst, som passar till temat. Sjundeklassarna behandlade i sina verk drömmarnas värld och användning av social media, samt hur det är att vara på olika sidor av skärmen och dess effekter.

Åttondeklassarna glömde sin personlighet och tog i sin målningsuppgift på sig den berömda moderna konstnärens själsliv och målade sin omgivning med hens stil och ur hens synpunkt.

Av de konstverk som skapats under den gångna våren valde niondeklassarna tillsammans med konstpedagog Anu Turtiainen de konstverk som visas i utställningen.

Författarbesök / Kirjailijavierailu: Kaj Korkea-aho: Hur man möter en mamma?

14 toukokuun @ 17:30 18:30

Kaj Korkea-aho kommer på författarbesök till Borgå huvudbibliotek tisdagen 14.5 kl. 17.30. I samtal med Sabine Forsblom berättar han om sin senaste bok Hur man möter en mamma.

Efter åtta år tillsammans bestämmer sig Kaj och Niko för att bli pappor. Hur man möter en mamma, som i sitt tilltal riktar sig dels till läsaren och dels till det ännu ofödda barnet, är en gripande och humoristisk självbiografisk berättelse om resan mot föräldraskap, om hur tre föräldrar till slut hittar varandra och får ett barn. Korkea-aho konstaterar i boken att familjeformen fortfarande är ovanlig i Finland och att det inte finns mycket skrivet om den. Hur man möter en mamma är även tänkt att kunna användas som en handbok för andra i samma situation. Boken har även utkommit på finska med titeln Äitiä etsimässä.

Kaj Korkea-aho är författare och bor i Helsingfors. Hans senaste roman Röda rummet utkom 2021 och nominerades till Nordiska rådets litteraturpris. Förutom flera romaner för vuxna har Korkea-aho även skrivit humor, dramatik och barnboksserien Zoo! Sedan 2019 driver han även Ted & Kaj, en av de största podcasterna i Finland tillsammans med Ted Forsström.

Sabine Forsblom är författare och journalist och bor i Borgå. Evenemanget är på svenska, kostnadsfritt och öppet för alla. Evenemanget kan även ses på bibliotekets Facebook Live på adressen https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, där det ligger kvar i två veckor.

***

Kirjailijavierailu: Kaj Korkea-aho – Äitiä etsimässä

Kaj Korkea-aho saapuu kirjailijavierailulle Porvoon pääkirjastoon tiistaina 14.5. klo 17.30. Sabine Forsblomin vetämässä keskustelussa hän kertoo ruotsiksi uusimmasta kirjastaan Äitiä etsimässä.

Oltuaan yhdessä kahdeksan vuotta Kaj ja Niko päättävät tulla isiksi. Äitiä etsimässä, jonka puhuttelu suuntautuu osin lukijalle ja osin vielä syntymättömälle lapselle, on koskettava ja humoristinen omaelämäkerrallinen kertomus matkasta kohti vanhemmuutta; siitä, kuinka kolme vanhempaa lopulta löytävät toisensa ja saavat lapsen.

Korkea-aho toteaa kirjassa, että tällainen perhemuoto on yhä epätavallinen Suomessa ja että siitä ei ole juurikaan kirjoitettu. Ajatus on, että muut samassa tilanteessa olevat voisivat käyttää Äitiä etsimässä -kirjaa myös käsikirjana.

Kaj Korkea-aho on kirjailija, joka asuu Helsingissä. Hänen tuorein romaaninsa Punainen huone ilmestyi vuonna 2021 ja asetettiin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi. Useiden aikuisille suunnattujen romaanien lisäksi Korkea-aho on kirjoittanut humoristisia teoksia, näytelmäkirjallisuutta ja Zoo!-lastenkirjasarjan. Vuodesta 2019 lähtien hän on myös yhdessä Ted Forsströmin kanssa vetänyt Ted&Kaj-podcastia, joka kuuluu Suomen laajimmin seurattuihin.

Sabine Forsblom on kirjailija ja toimittaja, joka asuu Porvoossa.

Tilaisuus on ruotsinkielinen, maksuton ja avoin kaikille. Tapahtumaa voi seurata myös kirjaston Facebook Livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, missä se on nähtävissä kahden viikon ajan.

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Linnajoen koulun oppilastyönäyttely: Toisella puolella / Utställning av elevarbeten från Linnajoen koulu: På andra sidan (Toisella puolella)

2 toukokuun @ 10:00 29 toukokuun @ 17:00

Porvoon pääkirjaston Taidesillalla on esillä 2.- 29.5. Linnajoen koulun oppilastyönäyttely Toisella puolella. Yhdeksännen luokan oppilaat valitsivat yhdeksi kevään kuvataiteen opintojen teemaksi toisen puolen. Monitulkintainen aihe valikoitui myös tämän näyttelyn kantavaksi teemaksi.

Jokainen oppilas käsitteli teemaa omalla tavallaan. Näyttelyssä nähdään esimerkiksi työ, jossa maisemaa on kuvattu esittävän taiteen ja käsitetaiteen avulla sekä teossarja luonnon muuttumisesta rakennetuksi ympäristöksi.

Yhdeksäsluokkalaisten teosten lisäksi näyttelyssä nähdään seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten tekemiä teemaan sopivia töitä. Seitsemäsluokkalaiset käsittelivät teoksissaan unien maailmaa ja somen käyttöä, ruudun eri puolilla olemista ja sen vaikutuksia.

Kahdeksasluokkalaiset unohtivat oman persoonansa ja hyppäsivät maalaustehtävässään kuuluisan modernin maalarin sielunmaisemaan ja maalasivat ympäristöään hänen tyylillään ja näkökulmastaan.

Kuluneen kevään aikana syntyneistä töistä yhdeksäsluokkalaiset valitsivat näyttelyyn esillä olevat teokset kuvataiteen opettaja Anu Turtiaisen avustuksella.

***

Utställningen På andra sidan med elevarbeten från Linnajoen koulu visas på Konstbron i Borgå stadsbibliotek 2–29.5.  Eleverna i nionde klassen valde Den andra sidan som ett av vårens teman inom bildkonst. Temat som möjliggör olika tolkningar valdes också som utställningens bärande tema.

Varje elev behandlade temat på sitt sätt. I utställningen ses t.ex. ett arbete där landskapet har framställts med hjälp av föreställande konst och begreppskonst, samt en serie verk där naturen förändras till byggd miljö.

Förutom niondeklassarnas konstverk ses också sjunde- och åttåndeklassarnas konst, som passar till temat. Sjundeklassarna behandlade i sina verk drömmarnas värld och användning av social media, samt hur det är att vara på olika sidor av skärmen och dess effekter.

Åttondeklassarna glömde sin personlighet och tog i sin målningsuppgift på sig den berömda moderna konstnärens själsliv och målade sin omgivning med hens stil och ur hens synpunkt.

Av de konstverk som skapats under den gångna våren valde niondeklassarna tillsammans med konstpedagog Anu Turtiainen de konstverk som visas i utställningen.

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Porvoon Kudontakamarin Suihki, suihki sukkula -näyttely / Borgå Vävkammareföreningens utställning Suihki, suihki sukkula

3 toukokuun @ 10:00 30 toukokuun @ 19:00

Porvoon pääkirjaston Isossa salissa on esillä Porvoon Kudontakamarin näyttely Suihki, suihki sukkula 3.-30.5. Kudontakamarin kutojat haluavat esitellä kankaankudonnan monipuolisuutta. Keväiset työt on tehty pääosin kierrätysmateriaaleista.

Porvoon Kudontakamarin tavoitteena on vaalia perinteisiä kudontataitoja ja tutustuttaa kutojia uusiin tekniikoihin. Kudontakamarilla on useita kangaspuita, joissa syntyy esimerkiksi mattoja, pyyhkeitä, huopia, huiveja, laude- ja kaitaliinoja, pannunalusia ja päiväpeittoja.

Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki kutomisesta ja käsitöistä kiinnostuneet. Kudontakamari tekee kudontatöitä myös tilauksesta.

**

Borgå Vävkammareföreningens utställning Suihki, suihki sukkula

I stora salen i Borgå stadsbibliotek visas Borgå Vävkammareföreningens utställning Suihki, suihki sukkula 3–30.5. Vävare i Vävkammaren vill presentera vävningens mångsidighet. Arbetena med vårens färger är gjorda i huvudsak av återvinningsmaterial.

Borgå Vävkammareföreningens mål är att värna om den traditionella vävningens konst och presentera nya tekniker för vävare. Vävkammaren har flera vävstolar där man kan väva till exempel mattor, handdukar, plädar, sjalar, sitthanddukar och bordlöpare, pannunderlag och dagtäcken.

Alla som är intresserade av vävning och handarbeten är välkomna med i verksamheten. Vävkammaren gör vävda arbeten också på beställning.

Raaseporin kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Kirjaston perinteinen Sakura – Kirsikankukkajuhla / Bibliotekets traditionella Sakura – Körsbärsblommans fest

8 toukokuun @ 16:00 19:00

Kirjaston perinteinen Sakura – Kirsikankukkajuhla

Perinteistä Sakura-juhlaa vietetään keskiviikkona 8.5. klo 16-20 pääkirjastossa ja sen viereisessä Kirjailijapuistossa. Kevään viivästymisen vuoksi juhlaa jatketaan puistokävelyllä keskiviikkona 15.5., jolloin Kirjailijapuiston kirsikkapuut ovat toivon mukaan upeassa kukassa.

Japanilaista tunnelmaa keskiviikkoiltaan 8.5. tuovat mielenkiintoiset työpajat, japanilainen huilunsoitto sekä japanilaisen kirjallisuuden kääntämistä käsittelevä keskustelu.

Ohjelma ke 8.5.:

 • Klo 17.30-18.30 Aleksi Järvelän ja Pirjo-Riitta Kuusikon keskustelu japanilaisen kirjallisuuden kääntämisestä. Väitöskirjatutkija ja kääntäjä Aleksi Järvelä on kääntänyt juuri suomeksi ilmestyneen Soseki Natsumen Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia. Haastattelija FM Pirjo-Riitta Kuusikko on japanilaisuuden asiantuntija, joka on laatinut mm. Japanin kirjallisuus suomen kielellä -bibliografian.
 • Klo 16-18 japaniaiheiset työpajat Kirjailijapuistossa. Sateen sattuessa työpajat pidetään sisällä pääkirjaston tiloissa:

– Furoshiki-kankaan kietomistaidetta non-stop työpajassa Haruka Teraon opastuksella
– Askartelua, teemana äitienpäivä japanilaisittain, lastenkirjaston henkilökunnan ohjaamana
– klo 17 Sakuhachi-huilun soittoa (Henri Repovaara)

Kirjasto kannustaa asiakkaita ottamaan mukaan piknik-eväät ja nauttimaan ne kirsikkapuiden katveessa. Lisäksi voi vaikkapa lainata äidille mieluisan kirjan ja käydä kietomassa sen kauniiseen Furoshiki-kääröön.
Kirjasto tarjoaa ohjelman aikana Sakura-kirsikankukkateetä sekä mehua.

Ohjelma ke 15.5.:

 • Klo 19 alkaen puistokävely pääkirjaston viereisessä japanilaisvaikutteisessa Kirjailijapuistossa puistotyönjohtaja Mirjam Mannisen opastuksella. Tarjolla on myös Sakura-teetä. Törmäkadun ja Kirjastokadun kulmassa sijaitsevassa Kirjailijapuistossa on rusokirsikka-, imeläkirsikka- ja Spire-koristekirsikkapuiden lisäksi magnoliapuu sekä lukuisia pensaita ja perennoja.

Kirjaston lasivitriinissä on esillä osallistava amigurumi-näyttely toukokuun ajan.

Keskustelu japanilaisen kirjallisuuden kääntämisestä

Vuoden 2023 lokakuussa ilmestyi suomeksi japanilaisen Sōseki Natsumen (1867-1916) klassikkoteos Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia. Teoksen suomensi japanin kielestä Aleksi Järvelä.

Sōsekin tuotanto on laaja ja hänellä on Japanissa kansalliskirjailijan asema. Hänen kasvonsa olivat 1000 jenin setelissä vuosina 1984-2004, ja hän on yksi Haruki Murakamin lempikirjailijoista.

Lyhyttä katkelmaa lukuun ottamatta Sōsekilta on aiemmin suomennettu ainoastaan pääteos Kokoro. Voimme siis tervehtiä ilolla uutta käännöstä. Se sisältää yhteensä 35 kertomusta kahdesta eri tarinakokonaisuudesta, jotka ovat alun perin ilmestyneet Asahi Shinbun -lehdessä vuosina 1908-1909.                                              

Aleksi Järvelä on laajalti japanilaisuuteen perehtynyt väitöskirjatutkija. Hienon käännöksen lisäksi teoksessa on hyvät viitteet ja erinomainen Suomentajan jälkisanat, jotka auttavatpääsemään sisälle Sōsekin maailmaan.

FM Pirjo-Riitta Kuusikko haastattelee Aleksi Järvelää teoksesta ja sen kääntämisestä.

Lopuksi tarkastellaan muuta tähän asti suomennettua japanilaista kirjallisuutta ja roolit vaihtuvat: Aleksi Järvelä haastattelee Pirjo-Riitta Kuusikkoa, joka on laatinut vuonna 2000 ilmestyneen Japanin kirjallisuus suomen kielellä -bibliografian.

***

Bibliotekets traditionella Sakura – Körsbärsblommans fest

Den traditionella Sakura-festen firas onsdagen den 8 maj kl. 16-20 på huvudbiblioteket och i Författarparken intill. På grund av att våren är så sen i år fortsätter festen med en parkpromenad onsdagen den 15 maj, då Författarparkens körsbärsträd förhoppningsvis är i full blom.

Intressanta workshoppar, japansk flöjtmusik samt en diskussion om översättning av japansk litteratur bidrar till att skapa japansk stämning den 8 maj.

Program ons 8.5:

 • Kl. 17.30-18.30 Diskussion med Aleksi Järvelä och Pirjo-Riitta Kuusikko om översättning av japansk litteratur. Doktoranden och översättaren Aleksi Järvelä har nyligen översatt Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia av Soseki Natsume från japanska till finska. Intervjuaren FM Pirjo-Riitta Kuusikko är expert på japansk kultur och har bland annat sammanställt en bibliografi över japansk litteratur översatt till finska.
 • Kl. 16-18 Workshoppar med Japan som tema i Författarparken. Vid regn inomhus i huvudbiblioteket:
 • – Furoshiki-tyginslagning i en non-stop workshop under ledning av Haruka Terao 
 • – Pyssel med temat morsdag i japansk stil, ledd av personalen på barnbiblioteket 
 • – kl. 17 Shakuhachi-flöjtmusik (Henri Repovaara)

Biblioteket uppmuntrar besökarna att ta med sig matsäck och ha picknick under körsbärsträden. Dessutom kan man passa på att låna en bok som mamma skulle gilla och slå in den i ett vackert Furoshiki-paket. 

Biblioteket bjuder på saft och Sakura-te under evenemanget.  

Program ons 15.5:

 • Kl. 19- Parkpromenad i den japanskinspirerade Författarparken invid huvudbiblioteket under ledning av Mirjam Manninen. Deltagarna bjuds på Sakura-te med körsbärsblommor.

I Författarparken som ligger i hörnet av Brinkgatan och Biblioteksgatan finns utöver bergkörsbär, sötkörsbär och Spire-prydnadskörsbär även en magnolia och otaliga buskar och perenner.

I bibliotekets glasvitrin visas under maj månad en inkluderande amigurumi-utställning.

Diskussion om översättning av japansk litteratur

I oktober 2023 utkom på finska klassikern Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia av japanen Sōseki Natsume (1867–1916). Boken översattes från japanska av Aleksi Järvelä.

Sōsekis produktion är omfattande och han har en ställning som kan liknas vid en nationalförfattares. Bland annat prydde hans ansikte tusenyen-sedeln år 1984–2004 och han är Haruki Murakamis favoritförfattare.

Utöver ett brottstycke ur ett verk har det inte tidigare funnits annat på finska än hans huvudverk Kokoro. Vi kan alltså välkomna den nya översättningen med glädje. Den innehåller sammanlagt 35 historier ur två olika berättelsehelheter, som ursprungligen publicerats i tidningen Asahi Shinbun 1908–1909.

Aleksi Järvelä är doktorand och insatt i japansk kultur. Förutom hans fina översättning ingår i boken nyttiga hänvisningar och ett ypperligt efterord som hjälper läsaren att ta del av Sōsekis värld.

FM Pirjo-Riitta Kuusikko intervjuar Aleksi Järvelä om boken och om översättningen av den.

Till slut ser vi på annan japansk litteratur som tills vidare finns översatt till finska och rollerna blir ombytta: Aleksi Järvelä intervjuar Pirjo-Riitta Kuusikko, som sammanställt en bibliografi över japansk litteratur översatt till finska, utgiven år 2000.

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Kirjaston ympäristöpäivä / Bibliotekets miljödag

4 toukokuun @ 10:00 14:00

Porvoon pääkirjastossa järjestetään Kanna kortesi kekoon – kirjaston ympäristöpäivä lauantaina 4.5. klo 10-14. Päivän aikana kuullaan tietokirjailija Pasi Nokelaisen asiantuntijaluento kiertotalouden mahdollisuuksista ja järjestetään ekologisesti kestäviin valintoihin kannustavia työpajoja.

Ohjelma:

 • Parhaat vinkit vaatteiden korjaukseen – käytännön esittely kirjaston pajassa klo 10.30-11.30, Marjo Meriläinen
 • Vaatteiden korjausta, non-stop työpaja kirjaston pajassa klo 11.30-14, Marjo Meriläinen & Janita Ek
 • Maailmanloppu peruttu – Seitsemän väitettä kiertotaloudesta – luento kirjaston lavalla klo 11.30-12.30, Pasi Nokelainen
 • Polkupyörä kesäkuntoon, non-stop työpaja Runopihalla klo 10-14
 • Istuta oma kasvi ja luontoaiheinen puuhapäivä, lastenkirjastossa klo 10-14
 • Aikakauslehtien poistomyynti Runopihalla klo 9-15

Kirjaston pajaan voi tulla opettelemaan vaatteiden korjausta. Klo 10.30-11.30 Marjo Meriläinen Nappiaitasta esittelee, miten korjataan reiät vaatteista, vaihdetaan vetoketju housuihin ja pysäytetään silmäpako neuleissa ja villasukissa. Voit ottaa korjausta vailla olevat vaatteesi mukaan ja käyttää kirjaston ompelukonetta. Janita Ek Porvoon ompelukonepalvelusta tuo mukanaan muutaman ylimääräisen ompelukoneen, ja hän ja Marjo auttavat tarvittaessa.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden Bikepoli-yhdistyksen pyöräilyaktivistit auttavat laittamaan polkupyörän kesäkuntoon klo 10-14. He näyttävät, miten puhjennut kumi paikataan ja opastavat halukkaille, miten vaihteiden mekaniikka toimii ja miten niitä huolletaan. Ota oma pyörä mukaan!

Lastenkirjastossa voit istuttaa oman kasvin ja osallistua luontoaiheiseen puuhapäivään klo 10-14. Aikakauslehtien vanhojen vuosikertojen poistomyynti alkaa kirjaston Runopihalla jo klo 9 ja jatkuu koko päivän. Voit myös vaihtaa kasvien pistokkaita kirjaston uudella pistokkaiden vaihtopisteellä.

Tietoa ja toivoa kiertotaloudesta

Tietokirjailija Pasi Nokelainen luennoi pääkirjaston lavalla klo 11.30-12.30. Tietokirjassaan Maailmanloppu peruttu – seitsemän väitettä kiertotaloudesta hän tarkastelee sitä, miten kiertotalous voi muuttaa yksilön kulutuskäyttäytymistä ja yhteiskunnan suuria rakenteita ympäristöystävällisemmiksi. Kiertotalous luo esimerkiksi kestävämpiä vaihtoehtoja energia- ja maataloudelle sekä rakentamiselle.

Kiertotalous tarjoaa ihmiskunnalle parhaan mahdollisuuden selviytyä ekokriisistä. Se luo myös taloudellista hyvinvointia ja tasa-arvoa. Teknisiä ratkaisuja on jo olemassa ja suurinta muutosta vaativat ihmisten asenteet ja yhteiskunnan rakenteet. Yksi olennainen muutos ajattelutavoissa on se, ettei kaikkea tarvitse omistaa itse.

Maailmanloppu peruttu – seitsemän väitettä kiertotaloudesta sisältää runsaasti tutkimustietoa ja se on kirjoitettu mukaansatempaavasti. Teos on hyvä tietopaketti, joka luo toivoa ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä ekokriisistä.

VTM Pasi Nokelainen työskentelee johtajana kestävän kehityksen toimisto Kaskasissa. Nokelaisen osaamisaloja ovat kiertotalouden lisäksi energia- ja ilmastokysymykset, kestävä kehitys, kansainvälinen politiikka ja talous sekä kehittyvät markkinat.

***

Ett strå till stacken – Bibliotekets miljödag

Miljödagen Ett strå till stacken ordnas på Borgå huvudbibliotek lördagen 4.5 kl.10–14. Fackboksförfattaren Pasi Nokelainen håller ett föredrag om den cirkulära ekonomins möjligheter och man kan delta i olika verkstäder och aktiviteter på temat ekologiskt hållbara val.

Program:

–  Att lappa och laga kläder – tips och demonstration i bibliotekets verkstad 10.30–11.30, Marjo Meriläinen

– Laga dina kläder – nonstop-workshop i bibliotekets verkstad 11.30–14, Marjo Meriläinen & Janita Ek

– Maailmanloppu peruttu – seitsemän väitettä kiertotaloudesta – föredrag på bibliotekets scen 11.30–12.30, Pasi Nokelainen

– Fixa cykeln inför sommaren – nonstop-workshop på Poesigården 10–14, Bikepoli

– Plantera din egen växt och pysseldag med naturtema, barnbiblioteket 10–14

– Försäljning av gamla tidskrifter på Poesigården, 9–15

I bibliotekets verkstad kan man lära sig mer om hur man lagar kläder. Kl. 10.30–11.30 berättar och visar Marjo Meriläinen från Knappboden bl.a. hur man kan laga hål i kläder, byta blixtlås på byxor och stoppa hål i stickade tröjor och sockor. Ta gärna med egna kläder som behöver lagas och passa på och fixa dem med bibliotekets symaskin. Janita Ek från Borgå symaskinsservice tar även med några extra maskiner och Marjo och Janita hjälper dig vid behov.

Utanför biblioteket finns representanter från Aalto-universitetets studentförening Bikepoli på plats och hjälper den som vill se över sin cykel inför sommaren. De visar hur man lagar en punktering och hur växlarna fungerar och hur man servar dem. Ta med din cykel!

På barnbiblioteket kan man plantera en växt och delta i en naturorienterad pysseldag kl. 10–14. Försäljningen av gamla årgångar av tidskrifter startar kl. 9 på Poesigården och fortsätter hela dagen. Du kan även ta hem sticklingar från bibliotekets nya skåp för sticklingsbyte, eller ställ dit sådana som du själv vill ge bort.

Cirkulär ekonomi: Fakta och förhoppningar

Fackboksförfattaren Pasi Nokelainen föreläser på huvudbibliotekets scen kl. 11.30–12.30. Hans bok Maailmanloppu peruttu – seitsemän väitettä kiertotaloudesta handlar om hur cirkulär ekonomi kan förändra individens konsumtionsmönster och samhällets strukturer till att bli mer miljövänliga. Cirkulär ekonomi skapar till exempel mer hållbara alternativ för energiekonomi, lantbruk och byggbranchen.

Cirkulär ekonomi är den bästa möjligheten för mänskligheten att klara sig ur den ekologiska krisen. Den skapar även ekonomiskt välstånd och jämlikhet. Tekniska lösningar finns redan. Den största förändringen som krävs nu är av människornas attityd och samhällets strukturer. En central tanke är man inte behöver äga allt själv.

Boken Maailmanloppu peruttu – seitsemän väitettä kiertotaloudesta innehåller rikligt med forskningsresultat men är även medryckande skriven. Den är ett bra faktapaket, och skapar hopp om människans möjligheter att klara sig ur den ekologiska krisen.

Pasi Nokelainen är magister i statsvetenskap och  chef som för konsultfirman Kaskas som arbetar med hållbar utveckling. Nokelainens kunskapsområden är förutom cirkulär ekonomi energi- och klimatfrågor, hållbar utveckling, internationell politik och ekonomi samt tillväxtmarknader.

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Vahvaksi oppinut on sisältä hauras – Ylistettyä teatteria Porvoon pääkirjastossa / Vahvaksi oppinut on sisältä hauras – Hyllad teater på Borgå huvudbibliotek

24 huhtikuun @ 17:30 19:30

Porvoon pääkirjastossa saadaan nauttia korkeatasoisesta teatterista keskiviikkona 24.4. klo 17.30. Karoliina Kudjoi ja Sanna Majanlahti tulkitsevat esityksen Vahvaksi oppinut on sisältä hauras.

Näytelmä kertoo Sylvi Kekkosen ja Marja-Liisa Vartion kuvitteellisesta kohtaamisesta elokuussa 1966. Lämpimän humoristinen esitys käsittelee muistoja, rakkautta, luopumista ja surua.

Se kertoo myös ystävyydestä kahden vahvan naisen välillä. Yksi on presidentin puoliso ja kirjailija, maan ensimmäinen nainen. Toinen on runoilija, joka oli yksi 1950-luvun keskeisistä modernisteista.

Näytelmä yhdistää runoutta ja proosaa. Se pohjaa Johanna Venhon Saaren runoihin, Marja-Liisa Vartion esikoisrunokokoelmaan Häät ja Johanna Venhon romaaniin Ensimmäinen nainen.

Esityksen ensi-ilta oli Tampereen Teatterin Kulttuuriravintola Kivessä vuonna 2022. Esitys on saanut loistavat arvostelut, ja kiertänyt eri puolilla Suomea. Esitys kutsuttiin myös Kajaanin runoviikoille kesällä 2023 ja nähdään teatteri Jurkan ohjelmistossa keväällä 2024. Näytelmän on ohjannut Kaisa Sarkkinen ja tuottanut Kulttuuriosuuskunta Kaje.

Esitys on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Sen kesto on 1h 40 min, ja kirjaston kahvila on väliajalla avoinna.

***

Vahvaksi oppinut on sisältä hauras – Hyllad teater på Borgå huvudbibliotek

På Borgå huvudbibliotek får vi njuta av högtstående teater onsdagen den 24 april kl. 17.30. Karoliina Kudjoi och Sanna Majanlahti tolkar föreställningen Vahvaksi oppinut on sisältä hauras.

Pjäsen berättar om ett uppdiktat möte mellan Sylvi Kekkonen och Marja-Liisa Vartio i augusti 1966. Det är en föreställning präglad av varm humor och den handlar om minnen, kärlek, avstående och sorg.

Den berättar om vänskapen mellan två starka kvinnor. Den ena är presidentens gemål och författare, landets första dam. Den andra är poet, en av 1950-talets centrala modernister.

Pjäsen förenar poesi och prosa. Den baserar sig på Johanna Venhos Saaren runot, Marja-Liisa Vartios debutdiktsamling Häät och Johanna Venhos roman Ensimmäinen nainen.

Föreställningen hade premiär på Kulttuuriravintola Kivi i Tammerfors år 2022. Föreställningen har fått strålande kritik och turnerat runtom i Finland. Den bjöds in till Kajaanin Runoviikko sommaren 2023 och kommer att ses på teater Jurkka våren 2024. Pjäsen har regisserats av Kaisa Sarkkinen och producerats av Kulttuuriosuuskunta Kaje.

Föreställningen är på finska, gratis och öppen för alla. Den räcker ca 1h 40 min och bibliotekets kafé är öppet under pausen.

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Kirjailijavieras / Författargäst: Ville-Juhani Sutinen

17 huhtikuun @ 17:30 18:30

Kirjailija Ville-Juhani Sutinen vierailee Porvoon pääkirjastossa torstaina 18.4. klo 17.30. Illan aikana keskustellaan hänen tuoreesta romaanistaan Paratiisista.

Paratiisista on historiallinen romaani 1600-luvun ihmisistä uuden maailman kynnyksellä. Se kertoo Ruotsin erämaahan lähteneistä suomalaisista ja Amerikkaan perustetusta Uuden Ruotsin siirtokunnasta, jonne myös suomalaisia karkotettiin. Paratiisista on romaanitrilogian ensimmäinen osa.

Paratiisista on ensimmäinen kattava romaani metsäsuomalaisista. Samalla se on sukellus 1600-luvun aateilmapiiriin. Teos käsittelee Amerikan ja kolonialismin syntyä, kehityksen ja paratiisin käsitteitä sekä ihmisen suhdetta luontoon. Sutisen kieli ja kerrontaratkaisut ovat omaperäisiä – romaanissa on tilaa niin lyyriselle kielelle, maagiselle realismille kuin murresanoille.

Ville-Juhani Sutinen on proosaa, runoutta, esseitä ja tietokirjoja kirjoittava hengästyttävän tuottelias kirjallisuuden monimestari. Vuonna 2022 hän voitti tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon esseekokoelmalla Vaivan arvoinen: esseitä poikkeuskirjallisuudesta.

Tapahtuma on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Tapahtumaa voi seurata myös kirjaston Facebook Livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live. Tallenne on saatavilla kahden viikon ajan.

Kuva: Klaus Welp

Författargäst: Ville-Juhani Sutinen

Författaren Ville-Juhani Sutinen besöker Borgå huvudbibliotek torsdagen den 18 april kl. 17.30. Under kvällen samtalar vi om hans färska roman Paratiisista.

Paratiisista är en historisk roman om 1600-talets människor på tröskeln till den nya världen.  Den
berättar om finnar som begav sig till den svenska ödemarken och om kolonin Nya Sverige som grundades i Amerika och dit även finnar deporterades. Paratiisista är första delen i en romantrilogi.

Paratiisista är den första heltäckande romanen som skrivits om skogsfinnarna. Samtidigt är den en djupdykning i 1600-talets idévärld. Boken behandlar Amerika och kolonialismens födelse, begreppen utveckling och paradis samt människans förhållande till naturen. Sutinen har ett personligt språk och en särpräglad berättarstil – i romanen finns plats för såväl lyriskt språk, magisk realism som dialektala ord.

Ville-Juhani Sutinen är en ytterst produktiv litterär mångsysslare som skriver både prosa, poesi, essäer och facklitteratur. År 2022 vann han Finlandiapriset för facklitteratur med sin essäsamling Vaivan arvoinen: esseitä poikkeuskirjallisuudesta.

Evenemanget är på finska, gratis och öppet för alla. Evenemanget kan även följas på bibliotekets Facebook Live på adressen https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live där det kan ses i två veckors tid.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto