Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin – Gammelbackan kirjaston vieraina ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed ja kirjailija Elina Hirvonen

11.10.2023 @ 17:30 19:00

Ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed ja kirjailija Elina Hirvonen vierailevat Gammelbackan kirjastossa kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. klo 17.30. Illan aikana keskustellaan heidän teoksestaan Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin.

Kirjassa Elina Hirvonen kertoo Ujuni Ahmedin elämäntarinan. Ujuni muutti perheensä kanssa Somalian Mogadishusta Suomeen 3-vuotiaana. Kasvu Suomessa on ollut tasapainoilua kahden kulttuurin ja yhteisön ristiriitaisten odotusten välillä.

Teos käsittelee somalialaisten tyttöjen asemaa Suomessa ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa sekä häpeän ja syyllistämisen mekanismeja. Samalla se käsittelee rohkeutta kyseenalaistaa, kasvaa omaksi itsekseen, tavoitella unelmia ja vaikuttaa maailmaan.

Uskontoa lähestytään kahdesta näkökulmasta. Patriarkaaliset islamin tulkinnat mahdollistavat tyttöjen vaientamisen, mutta kun uskontoa tulkitaan toisin, se muuttuu voimavaraksi elämässä. Teos käsittelee suomalaista rasismia niin 1990-luvulla kuin nykyaikanakin sekä suomalaisuuden moninaistumista.

Kirja on somalialais-suomalaisen tytön kasvutarina. Vaikka molemmissa kulttuureissa on problemaattisia ja vahingollisiakin piirteitä, ne ovat yhtä lailla rakkaita. Ilman niitä Ujuni Ahmed tai kukaan kahden kulttuurin välillä kasvanut ei olisi sama ihminen, joka hän tänään on.

Ujuni Ahmedista kasvoi palkittu ihmisoikeustaistelija. Hän on puhunut erityisesti tyttöjen oikeuksien puolesta sekä kunniaan liittyvää väkivaltaa ja naisten sukuelinten silpomista vastaan.

Vähemmistöön kuuluvien naisten oikeuksien puolustajana Ahmed on jäänyt Suomessa yksin. Hän kritisoikin esimerkiksi suomalaisten feministien vaikenemista sukuelinten silvontaan liittyvässä keskustelussa. Vaikenemista on perusteltu haluttomuudella leimautua rasistiksi. Sen myötä vähemmistön naiset ovat kuitenkin jääneet tytöiksi, jotka ajattelevat olevansa yksin – vaille niin oman kuin suomalaisenkin yhteisön tukea.

Kirjan näytelmäsovitus sai ensi-iltansa Suomen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä syyskuussa 2023. Näytelmä on saanut poikkeuksetta ylistävät arvostelut, ja sitä pidetään suomalaisen teatterisyksyn suurimpana tapauksena.

Elina Hirvonen on kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvien tekijä. Hän on tarttunut usein aiheisiin, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja työskennellyt monikulttuurisuuteen liittyvien teemojen parissa. Tapahtuma Gammelbackan kirjastossa on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin.

Kuva: Otto Virtanen

**

Människorättsaktivisten Ujuni Ahmed och författaren Elina Hirvonen besöker Gammelbacka bibliotek på Internationella flickdagen den 11 oktober kl. 17.30. Temat för kvällens diskussion är deras verk Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (Till flickor som tror att de är ensamma).

I boken berättar Elina Hirvonen Ujuni Ahmeds livshistoria. Ujuni flyttade tillsammans med sin familj till Finland från Mogadishu i Somalia som 3-åring. Uppväxten i Finland har varit en balansgång mellan de motstridiga förväntningarna mellan två kulturer och samfund.

Boken handlar om somaliska flickors ställning i Finland och det våld de utsätts för samt mekanismerna för skam och skuldbeläggande. Samtidigt behandlar den modet att ifrågasätta, växa upp till att bli sig själv, uppnå drömmar och påverka världen.

I boken närmar man sig religionen ur två synvinklar. Patriarkala tolkningar av islam gör det möjligt att tysta ner flickorna men en annan slags tolkning gör religionen till en kraft i livet. Boken behandlar finsk rasism både på 1990-talet och under nutid samt hur det som är finländskt blir allt mångsidigare.

Boken är en uppväxtskildring om en finsk flicka med somaliskt ursprung. Även om det finns problematiska och till och med skadliga drag i båda kulturerna, är de lika kära. Utan dem skulle varken Ujuni Ahmed eller någon annan som vuxit upp med två kulturer vara samma människa som hen är idag.

Ujuni Ahmed växte upp till att bli en prisbelönt människorättskämpe. Hon har talat för i synnerhet flickors rättigheter samt mot våld kopplat till ära och könsstympning av kvinnor.

Som en förkämpe för kvinnor som tillhör en minoritet har Ahmed lämnats ensam i Finland. Hon kritiserar till exempel finska feminister för att de tiger i diskussionen om könsstympning. Tystnaden har motiverats med en ovilja att bli stämplad som rasist. Resultatet är emellertid att minoriteternas kvinnor blivit flickor som tror sig vara ensamma – utan såväl sitt eget som det finska samfundets stöd.

Bokens pjäsbearbetning hade premiär på Nationalteaterns stora scen i september. Pjäsen har fått enbart berömmande kritik och den anses vara den största händelsen under teaterhösten i Finland.

Elina Hirvonen är författare, journalist och dokumentärregissör. Hon har ofta tagit sig an ämnen som främjar mänskliga rättigheter och arbetat med teman som är kopplade till mångkulturalism. Evenemanget på Gammelbacka bibliotek är på finska, gratis och öppet för alla.

Bild: Otto Virtanen

Koululaisten yhteisöllisen animaation avajaiset Gammelbackan kirjastossa / Vernissage för skolelevers animation i Gammelbacka bibliotek  

24.1.2023 @ 16:00 18:00

Mediataiteilija, kirjastotaiteilija Fanni Maliniemi piti animaatiotyöpajoja Pääskytien koulun 7.-luokkalaisille Gammelbackan kirjastossa tammikuussa. Yhteisöllisen animaation avajaisia vietetään Gammelbackan kirjastossa tiistaina 24.1. klo 16-18. Tarjolla on sipsejä ja limsaa.

Työpajoissa nuoret tutustuivat animaation mahdollisuuksiin kuten liikkeen mallinnukseen (motion capture), hahmojen ja taustojen luomiseen sekä kuvataiteilijan urapolkuun.

Teemana oli vuoden 2023 unelmat, ja niistä syntyi upeita, lyhyitä animaatioita. Nuoret heittäytyivät innostuneesti mukaan.

Animaatiot ovat esillä Gammelbackan kirjastossa 30.1. asti. 

Fanni Maliniemi on Porvoon ensimmäinen kirjastotaiteilija. Hän on tuonut osallistavaa animaatio- ja videotaidetta kirjaston asiakkaiden ulottuville lokakuusta 2022 tammikuun 2023 loppuun saakka.

***

Vernissage för skolelevers animation i Gammelbacka bibliotek  

Mediekonstnären, bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi höll animationsverkstäder för Pääskytien koulus elever i årskurs sju i Gammelbacka bibliotek i januari. Vernissage för den gemensamma animationen firas i Gammelbacka bibliotek på tisdag 24.1 kl. 16-18.

Det bjuds på chips och limsa, välkommen!

Ungdomarna bekantade sig med vilka möjligheter animation erbjuder, så som att fånga en rörelse, med att skapa figurer och bakgrund samt med karriärstigen för bildkonstnärer.

Temat var drömmar inför år 2023 och resultatet blev fina, korta animationer. Ungdomarna gick in för uppgiften med liv och lust.

Animationerna kan ses på biblioteket fram till 30.1.

Fanni Maliniemi är Borgås första bibliotekskonstnär. Hon har gett biblioteksbesökarna möjlighet att delta i dialogisk animations- och videokonst från oktober 2022 till slutet av januari 2023.

Gammelbackan kirjasto – Gammelbacka bibliotek

Keskusaukio 1
Porvoo, 06400 Suomi
040 197 7212
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Koko perheen animaatiotyöpaja Gammelbackan kirjastossa

5.1.2023 @ 10:00 14:00

Kirjastotaiteilija Fanni Maliniemi pitää koko perheen animaatiotyöpajoja, joissa osallistujat tutustuvat animaation tekemiseen ja mahdollisuuksiin.

Työpajoissa luodaan yhteisöllisiä video- ja animaatioteoksia yllätyksellisiin paikkoihin kirjaston hyllyjen väliin tai ikkunoihin.

Työpajoissa tehdyt animaatiot jäävät kirjastoon asiakkaiden nähtäviksi.

Maliniemi pitää koko perheen animaatiotyöpajoja Gammelbackan kirjastossa keskiviikkona 4.1. kello 12-16 ja torstaina 5.1. kello 10-14.

Työpajoihin voi tulla hetkeksi tai koko ajaksi.

Tiistaina 24.1. vietetään koululaisten yhteisöllisen animaation avajaisia kello 16-18 Gammelbackan kirjastossa. Tarjolla popcornia, limsaa ja iloista tunnelmaa!

**

Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen, där deltagarna kan lära sig hur en animation blir till och vilka möjligheter den ger.

I verkstäderna skapas gemensamma video- och animationsverk på överraskande platser mellan hyllorna eller i fönstren på biblioteket. 

De animationer som görs i verkstäderna blir kvar så biblioteksbesökarna kan se dem.

Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen i Gammelbacka bibliotek på onsdag 4.1 kl. 12-16 och torsdag 5.1 kl. 10-14.

Porvoon kaupunginkirjasto

Gammelbackan kirjasto – Gammelbacka bibliotek

Keskusaukio 1
Porvoo, 06400 Suomi
040 197 7212
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Koko perheen animaatiotyöpaja Gammelbackan kirjastossa

4.1.2023 @ 12:00 16:00

Kirjastotaiteilija Fanni Maliniemi pitää koko perheen animaatiotyöpajoja, joissa osallistujat tutustuvat animaation tekemiseen ja mahdollisuuksiin.

Työpajoissa luodaan yhteisöllisiä video- ja animaatioteoksia yllätyksellisiin paikkoihin kirjaston hyllyjen väliin tai ikkunoihin.

Työpajoissa tehdyt animaatiot jäävät kirjastoon asiakkaiden nähtäviksi.

Maliniemi pitää koko perheen animaatiotyöpajoja Gammelbackan kirjastossa keskiviikkona 4.1. kello 12-16 ja torstaina 5.1. kello 10-14.

Työpajoihin voi tulla hetkeksi tai koko ajaksi.

Tiistaina 24.1. vietetään koululaisten yhteisöllisen animaation avajaisia kello 16-18 Gammelbackan kirjastossa. Tarjolla popcornia, limsaa ja iloista tunnelmaa!

**

Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen, där deltagarna kan lära sig hur en animation blir till och vilka möjligheter den ger.

I verkstäderna skapas gemensamma video- och animationsverk på överraskande platser mellan hyllorna eller i fönstren på biblioteket. 

De animationer som görs i verkstäderna blir kvar så biblioteksbesökarna kan se dem.

Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen i Gammelbacka bibliotek på onsdag 4.1 kl. 12-16 och torsdag 5.1 kl. 10-14.

Porvoon kaupunginkirjasto

Gammelbackan kirjasto – Gammelbacka bibliotek

Keskusaukio 1
Porvoo, 06400 Suomi
040 197 7212
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Musiikkiteatteriesitys lapsille: Hinni-Hiiren omaoma-päivä / Musikteaterföreställning för barn: Musen Hinnis alldeles egna dag

Porvoon kaupunginkirjasto tarjoaa teatteriesityksen lapsiperheille. Hinni-Hiiren omaoma-päivä esitetään Porvoon pääkirjaston lavalla lauantaina 17.9. kello 10 ja Gammelbackan Alvarin kulmassa tiistaina 20.9. kello 9.30. Esityksen suunnittelija ja tulkitsija on musiikkiteatteriesiintyjä Tuuli Paasolainen.

Hinni-Hiiri kaipaa leikkiseuraa, mutta kaverit eivät nyt ehdi. Tulossa on siis tylsä päivä – vai onko sittenkään? Vähäsanainen ja interaktiivinen musiikkiteatteriesitys käsittelee sitä, miten yksinkin voi leikkiä ja viihtyä. Kun käyttää mielikuvitusta, mitä tahansa voi tapahtua.

Esitys kutsuu lapset mukaan laulamaan, tanssimaan ja tutustumaan erilaisiin soittimiin. Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi valmistunut Tuuli Paasolainen on kokenut musiikkiteatteriesiintyjä, musiikkikasvatuskouluttaja ja musiikkileikkikoulun opettaja.

Esityksessä käytetään vähän kieltä, ja tarina välittyy pääasiassa musiikin ja kehollisen ilmaisun kautta. Pääkirjaston lavalla Hinni-Hiiri seikkailee suomeksi ja ruotsiksi, Alvarin kulmassa suomeksi ja englanniksi. Esitys on suunnattu 0 – 7 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa, ja se kestää noin 40 minuuttia. Molemmat esitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

**

Borgå stadsbibliotek bjuder på en teaterföreställning för barnfamiljer. Musen Hinnis alldeles egna dag spelas på huvudbibliotekets scen lördagen den 17 september kl. 10 och i Alvarshörnan i Gammelbacka tisdagen den 20 september kl. 9.30. Musikteaterartisten Tuuli Paasolainen har planerat och tolkar själv föreställningen.  

Musen Hinni vill ha någon att leka med, men ingen av hennes kompisar har tid att leka. Det ser alltså ut att bli en tråkig dag – eller kanske ändå inte? Den fåordiga och interaktiva musikteaterföreställningen funderar kring hur man kan leka och ha det trevligt också då man är ensam. Då man använder sin fantasi kan vad som helst hända. 

Barnen får delta i föreställningen med sång och dans och de får också bekanta sig med olika instrument. Tuuli Paasolainen har avlagt magisterexamen i musik vid Sibelius-Akademin. Hon är en erfaren musikteaterartist, utbildare inom musikpedagogik och musiklekskollärare. 

I föreställningen används talat språk mycket sparsamt och berättelsen förmedlas huvudsakligen genom musik och kroppsliga uttryck. På huvudbibliotekets scen kan man följa Hinnis äventyr på svenska och finska, i Alvarshörnan på finska och engelska. Föreställningen riktar sig till barn i åldern 0-7 år och deras vuxna och den räcker ca 40 minuter. Båda föreställningarna är öppna för alla och inträdet är fritt.  

17.9.2022 @ 10:00 11:00

Porvoon pääkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Musiikkiteatteriesitys lapsille: Hinni-Hiiren omaoma-päivä / Musikteaterföreställning för barn: Musen Hinnis alldeles egna dag

Porvoon kaupunginkirjasto tarjoaa teatteriesityksen lapsiperheille. Hinni-Hiiren omaoma-päivä esitetään Porvoon pääkirjaston lavalla lauantaina 17.9. kello 10 ja Gammelbackan Alvarin kulmassa tiistaina 20.9. kello 9.30. Esityksen suunnittelija ja tulkitsija on musiikkiteatteriesiintyjä Tuuli Paasolainen.

Hinni-Hiiri kaipaa leikkiseuraa, mutta kaverit eivät nyt ehdi. Tulossa on siis tylsä päivä – vai onko sittenkään? Vähäsanainen ja interaktiivinen musiikkiteatteriesitys käsittelee sitä, miten yksinkin voi leikkiä ja viihtyä. Kun käyttää mielikuvitusta, mitä tahansa voi tapahtua.

Esitys kutsuu lapset mukaan laulamaan, tanssimaan ja tutustumaan erilaisiin soittimiin. Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi valmistunut Tuuli Paasolainen on kokenut musiikkiteatteriesiintyjä, musiikkikasvatuskouluttaja ja musiikkileikkikoulun opettaja.

Esityksessä käytetään vähän kieltä, ja tarina välittyy pääasiassa musiikin ja kehollisen ilmaisun kautta. Pääkirjaston lavalla Hinni-Hiiri seikkailee suomeksi ja ruotsiksi, Alvarin kulmassa suomeksi ja englanniksi. Esitys on suunnattu 0 – 7 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa, ja se kestää noin 40 minuuttia. Molemmat esitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

**

Borgå stadsbibliotek bjuder på en teaterföreställning för barnfamiljer. Musen Hinnis alldeles egna dag spelas på huvudbibliotekets scen lördagen den 17 september kl. 10 och i Alvarshörnan i Gammelbacka tisdagen den 20 september kl. 9.30. Musikteaterartisten Tuuli Paasolainen har planerat och tolkar själv föreställningen.  

Musen Hinni vill ha någon att leka med, men ingen av hennes kompisar har tid att leka. Det ser alltså ut att bli en tråkig dag – eller kanske ändå inte? Den fåordiga och interaktiva musikteaterföreställningen funderar kring hur man kan leka och ha det trevligt också då man är ensam. Då man använder sin fantasi kan vad som helst hända. 

Barnen får delta i föreställningen med sång och dans och de får också bekanta sig med olika instrument. Tuuli Paasolainen har avlagt magisterexamen i musik vid Sibelius-Akademin. Hon är en erfaren musikteaterartist, utbildare inom musikpedagogik och musiklekskollärare. 

I föreställningen används talat språk mycket sparsamt och berättelsen förmedlas huvudsakligen genom musik och kroppsliga uttryck. På huvudbibliotekets scen kan man följa Hinnis äventyr på svenska och finska, i Alvarshörnan på finska och engelska. Föreställningen riktar sig till barn i åldern 0-7 år och deras vuxna och den räcker ca 40 minuter. Båda föreställningarna är öppna för alla och inträdet är fritt.  

20.9.2022 @ 09:30 10:30

Gammelbackan kirjasto – Gammelbacka bibliotek

Keskusaukio 1
Porvoo, 06400 Suomi
040 197 7212
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Elokuvailta ja luento: Kohti parempaa maailmaa – suomalaisia utopiayhteisöjä kuudella mantereella

16.5.2022 @ 16:30 18:00

Suomalaisten utopiayhteisöjen historiaan, aatteisiin ja tarinoihin keskittyvä luento- ja elokuvailta järjestetään Gammelbackan monitoimitalon Alvarinkulmassa maanantaina 16.5. kello 16.30-18.

Suomalaiset ovat paenneet eksoottisiin maihin paremman maailman toivossa kautta aikojen. Kolmen vuosisadan aikana he ovat perustaneet kaksikymmentä utopiayhteisöä kuudelle mantereelle.

Parempaa maailmaa on tavoiteltu uskonnollisten, poliittisten ja moraalisten aatteiden ohjaamina. Yhteisöistä parhaiten tunnetaan Kanadan Sointula ja Brasilian Penedo, mutta uutta maailmaa on etsitty myös Kuubassa, Australiassa ja Dominikaanisessa Tasavallassa.

Valtiotieteiden lisensiaatti, toimittaja ja tietokirjailija Teuvo Peltoniemi on tutkinut suomalaisia utopiayhteisöjä 1970-luvulta lähtien. Tapahtumassa hän luennoi niiden vaiheista, aatteista ja kytköksistä historian suuriin utopioihin.  Tilaisuudessa pohditaan myös, mitä utopiat opettavat meille tänään.

Luennon jälkeen näytetään dokumenttielokuva Fridolf Höök – mereltä merelle. Se käsittelee tammisaarelaisen merikapteeni Höökin Amurinmaalle perustamaa utopiayhteisöä. Noin sadan suomalaisen yhteisö kaatui ensimmäisen talvensa aikana, kun valaita ei saatu ja maanviljely epäonnistui. Kapteeni Höök kuitenkin nousi paikalliseksi merkkimieheksi.

Elokuvan ovat ohjanneet Mila Kudryashova ja Merja Ritola, ja sen ensimmäiset esitykset nähdään

useissa suomalaisissa kirjastoissa keväällä 2022. Elokuva on kuvattu Suomessa ja Venäjällä, ja asiantuntijoiden lisäksi siinä haastatellaan kapteeni Höökin suvun jälkeläisiä.

Tapahtuma on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Elokuvassa on suomenkieliset tekstitykset.

***

Filmkväll och föredrag: Mot en bättre värld – finländska utopiska kolonier på sex kontinenter

En film- och föredragskväll med berättelser om de finländska utopiska koloniernas historia och ideologier ordnas i Alvars hörna i Gammelbacka allaktivitetshus måndagen 16 maj klockan 16.30-18.

I alla tider har finländarna flytt till exotiska länder i hopp om en bättre värld. Under tre århundraden har de grundat tjugo utopiska kolonier på sex olika kontinenter.

Utgående från religiösa, politiska och moraliska värderingar har man försökt skapa en bättre värld. De mest kända av dessa idealsamhällen är Sointula i Canada och Penedo i Brasilien, men man har även sökt efter en ny värld på Kuba, i Australien och i Dominikanska republiken.

Teuvo Peltoniemi, licentiat i statskunskap, journalist och facklitterär författare, har forskat om finländska utopiska kolonier sedan 1970-talet. Under kvällen föreläser han om deras olika faser, ideologier och hur de anknyter till de stora utopierna i historien. Vad kan utopierna lära oss idag?

Efter föreläsningen visas dokumentärfilmen Fridolf Höök – mereltä merelle, som handlar om den utopiska koloni som Ekenäsbördige sjökaptenen Fridolf Höök grundade i Amurlandet. Kolonin, som bestod av ett hundratal finländare, föll under den första vintern då valfångsten och jordbruket slog fel. Kapten Höök själv blev dock en lokal celebritet.

Filmen är regisserad av Mila Kudryashova och Merja Ritola och kan under våren 2022 ses för första gången på flera finländska bibliotek. Filmen är inspelad i Finland och Ryssland och förutom experter intervjuas i filmen även kapten Hööks ättlingar.

Evenemanget är på finska, gratis och öppet för alla. Filmen är textad på finska.

Gammelbackan kirjasto – Gammelbacka bibliotek

Keskusaukio 1
Porvoo, 06400 Suomi
040 197 7212
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto