Kati Outinen: Niin kauas kuin omat siivet kantaa – monologiesitys ja keskustelutilaisuus

Näyttelijä Kati Outinen

13.10.2022 @ 17:30 19:00

Kati Outisen monologinäytelmä kirjastossa

Näyttelijä Kati Outinen vierailee Porvoon pääkirjastossa torstaina 13.10. kello 17.30. Hän esittää monologinäytelmän Niin kauas kuin omat siivet kantaa. Esityksen jälkeen Outinen kertoo työskentelystään.

Miten löydän perille, vaikken muista, mihin olen menossa? Olenko minä minä, vaikka en muista parasta ystävääni? Kati Outisen käsikirjoittama, ohjaama ja tulkitsema monologi käsittelee muistia, minuutta ja muistisairautta.

Näytelmän päähenkilö Alli on työikäinen ihminen, jolla on diagnosoitu muistisairaus. Hän yrittää pärjätä uudessa elämäntilanteessa, jossa muistamattomuuden hetket ja arkinen, tuttu elämä vaihtelevat. Uusi elämä on sarja hauskoja, absurdeja ja liikuttavia tilanteita, joissa Alli luovii parhaan kykynsä mukaan.

Käsikirjoituksen pohjana ovat Kati Outisen omat kokemukset muistisairaiden vierellä kulkemisesta ja keskustelut muistisairaiden ja heidän omaistensa kanssa. Myös erilaiset dokumentit, lääketieteelliset julkaisut, esseet, kolumnit ja fiktiiviset kertomukset muistisairauksista ovat taustalla.

Yhden naisen näytelmässä dokumentaariset kertomukset kohtaavat taidokkaan ja voimaannuttavan teatterillisen muodon. Monologista rakentuu herkkä muotokuva ihmisestä, joka kykenee luottamaan elämään rajun muutoksen keskellä.

Kati Outinen on yksi Suomen legendaarisimmista näyttelijöistä. Hänet on palkittu parhaana naisnäyttelijänä Cannesin elokuvajuhlilla sekä Jussi-patsaalla kolmesti. Hän on näytellyt elokuvissa, televisiosarjoissa ja teattereiden näyttämöillä yli 40 vuotta. Outinen on työskennellyt myös Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professorina.

Monologiesitys kirjastossa kestää 55 minuuttia. Sitä seuraa keskustelutilaisuus esityksestä ja Outisen työskentelystä. Esitys on suomenkielinen, kaikille avoin ja maksuton.

**

Kati Outinens monologföreställning på biblioteket

Skådespelaren Kati Outinen besöker Borgå huvudbibliotek torsdagen den 13 oktober kl. 17.30. Hon framför monologföreställningen Så långt de egna vingarna bär (på finska). Efter föreställningen berättar hon om sitt arbete.

Hur hittar jag fram, trots att jag inte minns vart jag är på väg? Är jag jag, även om jag inte minns min bästa vän? Monologföreställningen som är både skriven och regisserad och tolkas av Kati Outinen, behandlar minnet, jaget och en minnessjukdom.

Pjäsens huvudperson Alli är en kvinna i arbetsför ålder som diagnosticerats med en minnessjukdom. Hon försöker klara sig i den nya livssituationen där stunder av glömska växlar med det vardagliga, bekanta livet. Det nya livet är en serie roliga, absurda och gripande situationer, som Alli försöker klara efter bästa förmåga.

Manuskriptet baserar sig på Kati Outinens egna erfarenheter av minnessjuka personer och diskussioner med minnessjuka och deras anhöriga. Även olika slags dokument, medicinska publikationer, essäer, kolumner och fiktiva berättelser om minnessjukdomar finns i bakgrunden.

I enkvinnaspjäsen möter de dokumentära berättelserna en konstfärdig teaterform. Monologen målar upp en känslig bild av en människa som vågar lita på livet mitt i en våldsam förändringsprocess.

Kati Outinen är en av Finlands mest legendariska skådespelare. Hon har fått priset som bästa kvinnliga skådespelare på filmfestivalen i Cannes och fått en Jussistatyett tre gånger. Hon har uppträtt i filmer, tv-serier och på teaterscener i över 40 år. Hon har också varit professor i scenframställning vid Teaterhögskolan.

Monologföreställningen på biblioteket är 55 minuter lång. Den följs av en diskussion om föreställningen och om Kati Outinens sätt att arbeta. Föreställningen är på finska, gratis och öppen för alla.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Sanat haltuun -rap-työpaja / Erövra orden, rap-workshop

10.10.2022 @ 15:30 17:00

Porvoon pääkirjaston nuortenkirjastossa järjestetään supersuosittu Sanat haltuun -rap-työpaja nuorille 10.10. kello 15.30. Työpajan vetävät Atomirotta-yhtyeestä tuttu rap-artisti Mikko Sarjanen ja kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi.

Työpajassa lähestytään kieltä musiikin ja sanoitusten kautta. Mikko Sarjanen ja Aleksis Salusjärvi johdattavat nuoret pohtimaan teksteissä käytettyjä vaikuttamisen keinoja rennolla otteella. Ilmoille heitetään kysymyksiä: kuka puhuu, kenelle sanat on osoitettu ja mihin tekstillä pyritään.

”Lukemalla sparraa koko ajan omaa sanavarastoa, kelailua ja yleistä ymmärrystä siitä mitä ympärillä tapahtuu”, toteaa rap-artisti Mikko Sarjanen. Taitava kielenkäyttö on myös rap-sanoitusten ydin.

Työpajassa kuunnellaan paljon musiikkia ja sanoituksia. Mikko Sarjanen innostaa rapin pariin käytännön esimerkkien avulla. Työpajoja on vedetty vuodesta 2016 alkaen, ja tunnelma on ollut poikkeuksetta innostunut.

Rap-lyriikan tarkastelun avulla pohditaan laajemmin tekstitaitojen merkitystä omassa elämässä. Kun osaa käyttää ja ymmärtää kieltä monipuolisesti, myös mahdollisuudet ilmaista itseään vahvistuvat. Taitavaa kielenkäyttäjää on vaikeampi huijata.

Työpajat ovat osa Lukukeskuksen toteuttamaa Sanat haltuun -hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorten lukutaitoa ja innostaa heitä tekstien äärelle. Hankkeen suunnitteluun on osallistunut kirjailijoita, tutkijoita ja äidinkielenopettajia.

Porvoon kaupunginkirjaston työpaja järjestetään suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10. kello 15.30 – 17.00. Työpaja on maksuton ja avoin kaikille 13-19 -vuotiaille nuorille. Aiempaa kokemusta rapista tai kirjoittamisesta ei tarvita. Mukaan mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tapahtumista vastaava kirjastonhoitaja Sanni Saarinen, sanni.saarinen@porvoo.fi, p. 040 353 8255

***

På ungdomsbiblioteket i huvudbiblioteket ordnas en jättepopulär rap-workshop för unga den 10 oktober kl. 15.30. Verkstaden leds av rapartisten Mikko Sarjanen, känd från bandet Atomirotta, och kulturredaktören Aleksis Salusjärvi.

I verkstaden närmar vi oss språket via musiken och lyriken. Tillsammans med Mikko Sarjanen och Aleksis Salusjärvi får deltagarna i en avslappnad atmosfär fundera över de påverkningsmetoder som använts i texterna. Frågor som bollas är: vem talar, för vem är orden avsedda och vad strävar man till med texten.

I verkstaden lyssnar vi på en hel del musik och musiklyrik. Mikko Sarjanen använder praktiska exempel för att väcka deltagarnas intresse för rap. Liknande verkstäder har ordnats ända sedan år 2016 och har alltid fått ett entusiastiskt mottagande.

Genom att se närmare på raplyriken funderar vi på vilken betydelse det har i vars och ens eget liv att man förstår en text. Den som förstår språket och kan använda det mångsidigt har också större möjligheter att uttrycka sig själv. Det är svårare att lura en skicklig språkanvändare.

Verkstäderna är en del av Läscentrums projekt Sanat haltuun (Erövra orden) vars målsättning är att stärka ungas läs läsförmåga och väcka en iver att läsa. Både författare, forskare och modersmålslärare har deltagit i planeringen av projektet.

Verkstaden i Borgå stadsbibliotek ordnas på den finska litteraturens dag den 10 oktober kl. 15.30-17.00. Verkstaden är gratis och öppen för alla unga i åldern 13-19. Tidigare erfarenhet av rap eller skrivande behövs inte. De första 25 anmälda ryms med.

Anmälan och ytterligare information: Sanni Saarinen, bibliotekarie och evenemangsansvarig, tfn 040 353 8255

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Kjell och Mårten Westö – Författarbesök / Kirjailijavierailu

4.10.2022 @ 17:30 19:00

Författarna och bröderna Kjell och Mårten Westö besöker Borgå huvudbibliotek tisdagen den 4 oktober kl. 17.30. I samtal med Dan Henriksson berättar de om sin bok Åren : två bröder berättar, som utkom i början av hösten.

Åren är den första bok Kjell och Mårten Westö har skrivit tillsammans. I 50 personliga texter skriver de om sina liv, från uppväxten på sextiotalet i Helsingforsstadsdelen Munksnäs, fram till idag. I skildringarna av gemensamma eller enskilda minnen vänder de sig ofta till varandra med frågor och kommentarer. ”Och du finns med du också, min bror Mårten, i detta det första minnet jag har.”

Kjell Westö är en av Finlands mest uppmärksammade författare, känd bland annat för romansviten om Helsingfors. Han debuterade med 1986 med diktsamlingen Tango orange och romandebuterade 1996 med Drakarna över Helsingfors, vilken också blev hans genombrott som författare. 2006 tilldelades han Finlandiapriset för boken Där vi en gång gått, och 2014 fick han Nordiska rådets litteraturpris för Hägring 38. Hans senast utgivna roman Tritonus utkom 2020.

Mårten Westö har efter författardebuten 1990 med diktsamlingen Vid tröskeln utkommit med tre diktsamlingar och två novellsamlingar. Senast utkom Som du såg mig då (2014). Han är även verksam som översättare av romaner och dramatik från finska och engelska, samt som kolumnist.

Dan Henriksson är regissör och chef för Klockriketeatern. Även han är född på 60-talet.

Boken har även utkommit på finska under titeln ”Vuodet : veljekset kertovat”.

Evenemanget är på svenska och det kan även följas via bibliotekets Facebook Live på adressen https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, där det kan ses i två veckor.

**

Kirjailijaveljekset Kjell ja Mårten Westö vierailevat Porvoon pääkirjastossa tiistaina 4.10. klo 17.30. He keskustelevat alkusyksystä ilmestyneestä kirjastaan Vuodet: veljekset kertovat Dan Henrikssonin haastattelemina.

Vuodet on Kjell ja Mårten Westön ensimmäinen yhdessä kirjoittama kirja. He kertovat 50 omakohtaisessa tekstissä elämästään alkaen kasvuvuosistaan 1960-luvun Helsingin Munkkiniemessä päätyen nykypäivään. Yhteisissä ja erillisissä muistoissaan he kääntyvät toistensa puoleen kysymyksin ja kommentein.

Kjell Westö on yksi Suomen huomiota herättäneimmistä kirjailijoista. Hänet tunnetaan muun muassa Helsingistä kertovasta kirjasarjastaan. Kjell Westön esikoisteos vuodelta 1986 on runokokoelma Tango orange, ja läpimurtonsa kirjailijana hän teki vuonna 1996 esikoisromaanillaan Leijat Helsingin yllä. Vuonna 2006 hän sai Finlandia-palkinnon teoksesta Missä kuljimme kerran, ja 2014 hänelle myönnettiin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto kirjasta Kangastus 38. Viimeisin romaani Tritonus ilmestyi 2020.

Mårten Westöltä on esikoisrunokokoelmansa Vid tröskeln (1990) jälkeen ilmestynyt kolme runokokoelmaa ja kaksi novellikokoelmaa. Viimeksi häneltä ilmestyi teos Som du såg mig då (2014). Mårten Westö on myös kääntänyt ruotsiksi romaaneja ja näytelmäkirjallisuutta suomen ja englannin kielestä sekä toiminut kolumnistina.

Dan Henriksson on Klockriketeaternin ohjaaja ja johtaja. Myös hän on syntynyt 1960-luvulla.

Tapahtuma on ruotsinkielinen ja sitä voi myös seurata kirjaston Facebook Livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, missä se on katsottavissa kahden viikon ajan.

Kuva: Tero Ahonen

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Valokuvanäyttely pääkirjastossa: Unelma tulevaisuudesta / Fotoutställning på huvudbiblioteket: En dröm om framtiden

4.10.2022 @ 10:00 28.10.2022 @ 15:00

Näyttely Unelma tulevaisuudesta on esillä Porvoon pääkirjaston toisen kerroksen Taidesillalla 4.-29.10.2022. Syyriasta paenneiden tyttöjen unelmista kertova näyttely on toteutettu yhteistyössä lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kanssa.

Miljoonat ihmiset ovat paenneet Syyrian sisällissotaa, sadat tuhannet heistä Jordaniaan. Syyrialaispakolaisten on vaikea päästä töihin ja koulutukseen, ja suuri osa perheistä elää köyhyydessä.

Pakolaistytöt kohtaavat erityisiä vaikeuksia ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Heidän koulutuksensa keskeytyy useammin kuin poikien, ja moni joutuu varhaisavioliittoon perheen vaikeuksien vuoksi. Myös seksuaalinen väkivalta yleistyy kriisien aikana.

Valokuvaaja Mikko Toivonen ja journalisti Iida Riekko kuvasivat ja haastattelivat Syyriasta paenneita tyttöjä Azraqin pakolaisleirillä Pohjois-Jordanian aavikolla sekä Itä-Ammanissa.

Näyttelyssä Unelma tulevaisuudesta tytöt jakavat haaveensa, joista monet liittyvät kotiinpaluuseen ja turvallisuuteen. Toisaalta unelmissa on paljon samaa kuin nuorten toiveissa kaikkialla maailmassa tilanteesta riippumatta.

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10. Silloin huomio keskittyy maailman tyttöjen asemaan ja oikeuksiin. Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Järjestö haluaa parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua.

Porvoon pääkirjastossa on näyttelyn aikana esillä pakolaisuuteen liittyvää tieto- ja kaunokirjallisuutta. Näyttelyyn kuuluu myös oheismateriaalia, joka kannustaa pohtimaan pakolaisuutta.

Maailmassa on yli 100 miljoonaa pakolaista – se on enemmän kuin koskaan ennen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt pakolaisten määrää ja hätää myös Euroopassa.

**

Utställningen En dröm om framtiden visas på Konstbron på andra våningen på Borgå huvudbibliotek 4-29.10.2022. Utställningen berättar om vad flickor som flytt från Syrien drömmer om och den har genomförts i samarbete med barnskyddsorganisationen Plan International.

Miljoner av människor har flytt Syriens inbördeskrig, flera hundra tusen av dem till Jordanien. De syriska flyktingarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att få studieplatser och en stor del av familjerna lever i fattigdom.

Flyktingflickorna möter speciella problem på grund av sin ålder och sitt kön. Deras utbildning avbryts oftare än pojkarnas och många av dem tvingas in i barnäktenskap på grund av familjens svårigheter. Även det sexuella våldet blir allmännare under kristid.

Fotografen Mikko Toivonen och journalisten Iida Riekko fotograferade och intervjuade syriska flickor på flyktinglägret Azraq i öknen i norra Jordanien samt i östra Amman.

I utställningen En dröm om framtiden delar flickorna med sig av sina drömmar, som ofta handlar om trygghet och om att återvända hem. Å andra sidan har drömmarna mycket gemensamt med sådant som unga drömmer om överallt i världen oberoende av situationen.

Internationella flickdagen firas den 11 oktober. Då fäster vi uppmärksamheten vid flickors ställning och rättigheter runtom i världen. Barnskyddsorganisationen Plan International arbetar för en rättvis värld, där alla barns rättigheter och jämlikhet förverkligas. Organisationen vill speciellt förbättra livet för flickorna i u-länderna.

Samtidigt som utställningen pågår ställer huvudbiblioteket fram fack- och skönlitteratur om flyktingskap. I anslutning till utställningen finns uppgiftsmaterial som uppmuntrar unga att fundera på flyktingskap.

I världen finns över 100 miljoner flyktingar – det är mer än någonsin tidigare. Rysslands anfall på Ukraina har ökat på mängden flyktingar också i Europa.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Ohjaajatapaaminen: Klaus Härö / Regisörbesök: Klaus Härö

Valokuva Klaus Härön Rakkaani merikapteeni elokuvasta

29.9.2022 @ 17:30 19:00

Elokuvaohjaaja Klaus Härö vierailee Porvoon pääkirjastossa päivää ennen uuden elokuvansa Rakkaani merikapteeni Suomen ensi-iltaa. Hän näyttää pätkiä elokuvasta ja kertoo sen tekemisestä. Ohjaajatapaaminen on pääkirjastossa torstaina 29.9. kello 17.30.

Klaus Härön odotettu elokuva Rakkaani merikapteeni käsittelee elämän viimeistä rakkautta, anteeksiantoa ja välittämistä. Irlannin häikäisevät maisemat ovat koskettavan tarinan taustana. Elokuvaa tähdittävät kansainvälisesti tunnetut näyttelijät James Cosmo, Bríd Brennan ja Catherine Walker.

Ohjaajatapaamisessa tarjotaan maistiaisia elokuvasta. Howard, eläköitynyt ja erakoitunut merikapteeni ja leski, asuu talossaan meren rannalla. Hän rakastuu kodinhoitajaansa Annieen, mutta aikuinen tytär Grace ei hyväksy isänsä suhdetta.

Grace kokee jäävänsä isänsä rakkauden ulkopuolelle, aivan kuten lapsenakin. Annie joutuu kohtaamaan Howardin ja Gracen menneisyyden, Howard ja Grace omat vajavaisuutensa ihmisinä.

Klaus Härö on porvoolainen elokuvaohjaaja, joka on tehnyt sekä draama- että dokumenttielokuvia. Lämminhenkinen, ihmistä ymmärtävä ote on hänen tuotantonsa ytimessä.

Klaus Härön elokuvat ovat saaneet kymmeniä elokuva-alan tunnustuksia maailmalla ja olleet niin Golden Globe- kuin Oscar-ehdokkainakin. Hän on myös saanut Jussi-palkinnon elokuvastaan Postia pappi Jaakobille (2010).

Rakkaani merikapteeni on Jimmy Karlssonin ja Kirsi Vikmanin käsikirjoittama. Elokuva saa ensi-iltansa ohjaajatapaamista seuraavana päivänä Suomessa ja myös Porvoon Bio Rexissä.

Ohjaajatapaaminen on kaikille avoin ja ilmainen. Tilaisuudessa puhutaan suomea ja ruotsia.

***

Filmregissören Klaus Härö besöker Borgå huvudbibliotek dagen innan hans nya film Min älskade sjökapten har Finlandspremiär. Han visar snuttar ur filmen och berättar om hur den blev till. Regissörsbesöket äger rum på huvudbiblioteket torsdagen den 29 september kl. 17.30.

Klaus Härös emotsedda film Min älskade sjökapten handlar om tidlös kärlek och förlåtelse. Irlands förtrollande landskap fungerar som bakgrund till den berörande berättelsen med de internationellt kända skådespelarna James Cosmo, Bríd Brennan och Catherine Walker.

Kvällen bjuder på smakprov ur filmen. Den pensionerade sjökaptenen Howard, änkling och något av en enstöring, bor i sitt hus vid havskusten. Han förälskar sig i sin hushållerska Annie, men den vuxna dottern Grace godkänner inte sin fars förhållande.

Grace känner att hon som barn blivit utan sin pappas kärlek och upplever nu att hon igen lämnas utanför. Medan Annie blir tvungen att möta Howards och Graces förflutna, ställs Howard och Grace inför sina egna brister.

Borgåbon Klaus Härö är en filmregissör som gjort både drama- och dokumentärfilmer. Ett varmt grepp och en förståelse för den enskilda människan är utmärkande för hans produktion.

Klaus Härös filmer har fått tiotals utmärkelser inom filmbranschen och kandiderat för såväl Golden Globe som Oscar. Han har också fått en Jussi för sin film Post till pastor Jakob (2010).

Manuset till Min älskade sjökapten är av Kirsi Vikman och Jimmy Karlsson. Filmen har följande dag premiär i Finland och också i Borgå, på Bio Rex.

Det tvåspråkiga regissörsbesöket är öppet för alla och avgiftsfritt.

Porvoon pääkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Kirjailijavierailu: Riitta Jalonen / Författarbesök Riitta Jalonen

22.9.2022 @ 17:30 19:00

Kirjailikuva Riitta Jalonen.
Riitta Jalonen. Kuva: Marjaana Malkamäki

Kirjailija Riitta Jalonen vierailee Porvoon pääkirjastossa torstaina 22.9. klo 17.30. Illan aikana keskustellaan hänen elokuussa ilmestyneestä romaanistaan Omat kuvat.

Ihmisen sisäisen maailman rikas kuvaus ja häikäisevä kieli ovat Jalosen tuotannolle tunnusomaista. Uusin romaani Omat kuvat käsittelee kirjoittamista, tarinoiden syntyä sekä kirjailijan omien elämänkokemusten ja fiktion suhdetta.

Romaanissa kirjailija matkustaa Sveitsin Davosiin, josta hän on luonut nuorena tuberkuloosipotilaana mielikuvan taianomaisen parantavana paikkana. Matkalla hän pohtii lapsuudenkokemuksiaan, kuoleman läsnäoloa ja sitä, miten koettu on vaikuttanut hänen teoksiinsa.

Pysäyttävät elämänkohdat ja tunteet ovat sysänneet kirjoittamista eteenpäin. Muistot ja mielikuvat ovat siivilöityneet kirjoitettuun ja muuttuneet osaksi fiktiivisten hahmojen elämää. Samalla kirjoittaminen on kantanut kirjoittajaansa vaikeiden vaiheiden yli.

Riitta Jalosen tuotanto käsittää aikuisten ja lasten kirjoja. Hän sai romaanillaan Kuvittele itsellesi mies (2005) Runeberg-palkinnon. Kirkkaus (2016)oli Runeberg-palkintoehdokkaana ja Tyttö ja naakkapuu (2004) palkittiin Finlandia Junior -palkinnolla. Vuosina 2012-2016 hän toimi taiteilijaprofessorina. Jalosen teoksia on käännetty useille kielille. Omat kuvat on hänen neljästoista romaaninsa.

Tapahtuma on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Tapahtumaa voi seurata myös kirjaston Facebook Livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live. Tallenne on saatavilla kahden viikon ajan.

***

Författaren Riitta Jalonen besöker Borgå huvudbibliotek torsdagen den 22 september kl. 17.30. Under kvällens lopp pratar vi om hennes roman Omat kuvat som utkom i augusti.

En rik beskrivning av människans inre värld samt ett bländande språk är kännetecknande för Riitta Jalonens produktion. Den nyaste romanen handlar om skrivandet, hur berättelser föds samt förhållandet mellan författarens egna livserfarenheter och fiktionen.

I romanen reser författaren till Davos i Schweiz, en ort som hon som ung tuberkulospatient föreställde sig som en förtrollande, helande plats. Under resan funderar hon över sina barndomserfarenheter, dödens närhet och hur hennes upplevelser har påverkat hennes skapande.

Skrivandet har fått en puff framåt av perioder då livet stannat upp och av de känslor som väckts. Minnen och föreställningar har genom skrivandet filtrerats och blivit en del av de fiktiva gestalternas liv. Samtidigt har skrivandet burit skribenten över svåra skeden.

Riitta Jalonens produktion omfattar böcker för vuxna och barn. För sin roman Kuvittele itsellesi mies (2005)fick hon Runebergspriset medan Kirkkaus (2016) var kandidat för Runebergspriset och Tyttö ja naakkapuu (2004) fick Finlandia Junior-priset. Åren 2012-2016 fungerade hon som konstnärsprofessor. Riitta Jalonens böcker är översatta till flera språk. Omat kuvat är hennes fjortonde roman.

Porvoon pääkirjasto

Författarbesök på biblioteket: Ulla-Lena Lundberg / Kirjailijavierailu: Ulla-Lena Lundberg

13.9.2022 @ 17:30 19:00

Författaren Ulla-Lena Lundberg besöker Borgå huvudbibliotek tisdagen 13.9 kl. 17.30. I samtal med Trygve Söderling berättar hon om romanen Lyser och lågar, som utkommer i augusti.

Ulla-Lena Lundbergs långa författargärning rymmer både fakta och fiktion. Tio år efter att Lundberg tilldelades Finlandiapriset för romanen Is är hon åter aktuell med en ny roman.

I den historiska romanen Lyser och lågar står folkbildningen är fokus. Vi får vi följa tre par ur tre olika generationer från analfabetism genom fruntimmersskolor och universitet till skolvägran. En central plats i boken har Finns folkhögskola.

Ulla-Lena Lundberg är född på Kökar, och Åland har varit ett återkommande tema i hennes författarskap. Efter debuten 1962 har hon skrivit lyrik, romaner, rese- och faktaböcker och hörspel.  Sedan 2018 bor hon i diktarhemmet i Borgå.

Trygve Söderling är publicist och litteraturvetare. Sedan 1998 är han huvudredaktör för tidskriften Nya Argus.

Romanen Lyser och lågar utkommer i september även på finska under namnet Liekinkantajat.

Evenemanget är på svenska och kan även följas på bibliotekets Facebook Live på adressen https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, där det kan ses i två veckor.

***

Kirjailija Ulla-Lena Lundberg vierailee Porvoon pääkirjastossa tiistaina 13.9. klo 17.30. Hän keskustelee Trygve Söderlingin kanssa romaanistaan Liekinkantajat (Lyser och lågar), joka ilmestyy ruotsiksi elokuussa.

Ulla-Lena Lundbergin pitkän kirjailijanuran varrelle mahtuu sekä tieto- että kaunokirjoja. Lundberg voitti kymmenen vuotta sitten Finlandia-palkinnon romaanillaan Jää, ja on nyt jälleen ajankohtainen uudella romaanillaan.

Liekinkantajat on historiallinen romaani, jonka keskiössä on kansansivistys. Kirjassa seurataan kolmen pariskunnan elämää kolmessa eri sukupolvessa ja kuljetaan lukutaidottomuudesta tyttökoulujen ja yliopistojen kautta koulusta kieltäytymiseen. Keskeisenä tapahtumapaikkana on Finnsin kansanopisto.

Lundberg on syntynyt Kökarissa, ja Ahvenanmaa on ollut toistuva teema hänen kirjallisessa tuotannossaan. 1962 ilmestyneen esikoisteoksen jälkeen hän on kirjoittanut runoutta, romaaneja, matka- ja tietokirjoja sekä kuunnelmia. Hän on asunut Porvoon runoilijakodissa vuodesta 2018 saakka.

Trygve Söderling on tiedottaja ja kirjallisuustieteilijä. Hän on toiminut aikakauslehti Argusin päätoimittajana vuodesta 1998.

Suomeksi Liekinkantajat ilmestyy syyskuussa.

Tapahtuma on ruotsinkielinen ja sitä voi seurata myös Facebook Livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live. Tallenne on saatavilla kahden viikon ajan.

Porvoon pääkirjasto

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Näyttely: luonto on lahja / Utställning: Naturen är en gåva

Maalaus violetista kukkakimpusta. Maalannut Maryam Roohani.

30.8.2022 @ 08:00 23.9.2022 @ 17:00

Maalaus violetista kukkakimpusta. Maalannut Maryam Roohani.

Maryam Roohanin luontoaiheisia maalauksia on esillä Porvoon pääkirjastossa 30.8 – 23.9.2022 Roohani on Iranista kotoisin oleva taiteilija, joka muutti Suomeen vuonna 2005.

Iranissa Roohani opiskeli taidetta, historiaa, arkkitehtuuria ja arkeologiaa. Hän kuvitti lastenkirjoja ja opetti kuvataiteen eri tekniikoita kuten öljyväri-, akvarelli- ja pastellimaalausta sekä hiilipiirustusta. Hänellä oli myös oma mainostoimisto. Maalaustensa aiheet hän löysi pääosin fantasian maailmasta.

Suomessa Roohani huomasi, miten tärkeä luonto on ihmiselle. Luonto antaa energiaa ja elvyttää, ihmisen ja luonnon välillä on yhteys. Luonnosta on tullut Roohanin maalausten tärkein aihe ja innoittaja. Hän itse saa luonnosta toivoa ja tukea, ja haluaa jakaa sitä taiteensa kautta myös muille.

Iranista pakenemisen jälkeen Roohani ei ole voinut aina hyvin. Taide, luovuus ja maalaaminen ovat olleet hänelle kuin terapiaa. Kun kipu ottaa vallan, taide tuo helpotusta ja kuljettaa haavemaailmaan, jossa kivulla ei ole sijaa. Hän uskoo taiteen auttavan kaikkia psyykkisistä tai fyysisistä kivuista kärsiviä.

Suomessa Roohani on ollut Vöyrin Taidekerhon jäsen ja tehnyt esimerkiksi luontoon ja kulttuuriin liittyviä kuvituksia Vöyrin kunnalle. Hän on pitänyt taidenäyttelyitä muun muassa Norrvallan kuntoutuskeskuksessa sekä Vöyrin ja Sipoon kirjastoissa. Syksyllä hän aloittaa opinnot Porvoon ammattiopistossa.

***

Maryam Roohanis naturmålningar visas på Borgå huvudbibliotek 30.8 – 23.9.2022. Konstnären Maryam Roohani kommer från Iran och flyttade till Finland 2005.

I Iran studerade Roohani konst, historia, arkitektur och arkeologi. Hon illustrerade barnböcker och undervisade som konstlärare i tekniker som olje- och akvarellmålning, pastell och kol. Hon hade även en egen reklambyrå. Motiven för sina målningar hämtade hon ofta från fantasins värld.

I Finland märkte Roohani hur viktig naturen är för människan. Naturen ger energi och stimulans – det finns ett band mellan människorna och naturen. Naturen har också blivit den viktigaste inspirationskällan och det centrala motivet i hennes konst. Hon får själv hopp och stöd från naturen och vill som konstnär dela med sig av detta till andra.

Efter flykten från Iran har Roohanis kropp sagt ifrån. Konst, kreativitet och målande har varit som terapi för henne. När smärtorna tar överhanden ger konsten lindring, förflyttar henne till en drömvärld där inga smärtor finns. Hon rekommenderar konst till alla som lider av fysisk eller psykisk smärta.

I Finland har Roohani varit medlem i Vörå Konstklubb och har till exempel gjort illustrationer för Vörå kommun om kommunens natur och kultur. Hon har haft konstutställningar bland annat på Norrvalla Rehab Center och Vörå och Sibbo bibliotek. I höst börjar hon studera på Prakticum i Borgå.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Luento kirjastossa: Kaikki luodon linnut // Föreläsning på biblioteket: Alla fåglarna på skären 

Kaksi ihmistä melomassa ja kirjan kansi.

23.8.2022 @ 17:30 19:00

Kaksi ihmistä melomassa ja kirjan kansi.

Eräopas Sanna-Mari Kunttu ja saaristoekologi Panu Kunttu vierailevat Porvoon pääkirjastossa tiistaina 23.8. klo 17.30. He vievät kuulijat mukaansa huimalle melontamatkalle saaristoon Pentti Linkolan jalanjäljissä.  

Vuonna 1974 luonnonsuojelija ja innokas lintumies Pentti Linkola souti Salosta Poriin Ahvenanmaan kautta vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Kyseessä ei ollut huviretki: Linkola laski ja rengasti lintuja. 

Vuonna 2020 Sanna-Mari ja Panu Kunttu toteuttivat pitkäaikaisen haaveensa ja lähtivät samalle matkalle kajakeilla meloen. Seitsemän viikon ja yli tuhannen kilometrin matkalla myös Kuntut laskivat lintuja ja havainnoivat saariston luonnon muutoksia.  

Tutkimusmatka muuttui seikkailuksi, kun kovat tuulet vangitsivat Kuntut autiolle luodolle. Vaahtopäiset mainingit peittivät näkyvyyden ja puhdas juomavesi uhkasi loppua. Myrskyn jälkeen saaristosta löytyi henkeäsalpaavaa kauneutta ja rauhaa. 

Kaikki luodon linnut on kertomus matkasta halki saariston, mutta myös kirja muuttuvasta luonnosta. Kuntut kokivat upeita hetkiä vielä säilyneillä erämaisilla alueilla, mutta näkivät myös hävitettyä luonnonmaisemaa ja todistivat luonnon monimuotoisuuden katoamista. 

Illan aikana Kuntut kertovat havaitsemistaan muutoksista linnustossa ja saaristoympäristössä, luonnon ilmiöistä ja retkeilystä. Luennolla nähdään upeita valokuvia melontamatkalta. Kuntut peilaavat omia kokemuksiaan Linkolan retkeen. 

Tapahtuma liittyy saman viikon torstaina 25.8. vietettävään Itämeripäivään. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. 

Tapahtuma on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Tapahtumaa voi seurata myös Facebook Livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live. Tallenne on saatavilla kahden viikon ajan. 

****

Vildmarksguiden Sanna-Mari Kunttu och skärgårdsekologen Panu Kunttu besöker Borgå huvudbibliotek tisdagen den 23 augusti kl. 17.30. De tar lyssnarna med sig på en hisnande paddlingsresa i skärgården i Pentti Linkolas fotspår. 

År 1974 rodde Pentti Linkola, naturvårdare och ivrig fågelskådare, från Salo via Åland till Björneborg tillsammans med sin fru och deras två barn. Det var inte fråga om någon nöjesresa: Linkola räknade och ringmärkte fåglar. 

År 2020 förverkligade Sanna-Mari Kunttu och Panu Kunttu sin långvariga dröm och gav sig ut på samma resa med kajak. Under resan som tog sju veckor och var över tusen kilometer lång räknade också paret Kunttu fåglar och registrerade förändringar i skärgårdsnaturen. 

Forskningsresan blev ett äventyr då hårda vindar fångade paret på en obebodd/obefolkad ö. Skummande dyningar skymde sikten och det rena dricksvattnet hotade ta slut. Senare ersattes stormen av ett lugn och en skärgård så vacker att den tog andan ur en. 

Alla fåglarna på skären är en berättelse om en resa genom skärgården men också en bok om en natur i förändring. Paret Kunttu upplevde fina stunder på områden som ännu hade kvar sin ödemarksnatur men såg även förstörda naturlandskap och bevittnade /såg hur mångfalden i naturen försvinner. 

Vi får under kvällens lopp höra om de förändringar paret Kunttu såg i fågelbeståndet och i skärgårdsmiljön, om naturfenomen och exkursioner. Vi får också se fina fotografier från paddlingsturen. Paret speglar sina erfarenheter i Linkolas resa. 

Evenemanget anknyter till Östersjödagen som firas senare samma vecka, torsdagen den 25 augusti. Dagen syftar till att uppmuntra folk att njuta av vårt unika hav och vidta konkreta åtgärder för att vi även i fortsättningen ska kunna njuta av det. 

Evenemanget är finskspråkigt, gratis och öppet för alla. Publiken har möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen. Evenemanget kan även följas via Facebook Live på adressen https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, där det kan ses i två veckors tid. 

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto

Porvoo Pride: Kirjailijapaneeli kirjastossa // Författarpanel på biblioteket

16.8.2022 @ 17:30 19:00

Miten kirjoittaa vähemmistön tarinoita? Kuka näitä tarinoita kertoo ja ketkä näitä tarinoita lukevat? Porvoon pääkirjastossa kokoontuu tiistaina 16.8. klo 17.30 kirjailijapaneeli, johon osallistuvat kirjailijat Heidi Airaksinen, Janne Saarakkala ja Tiina Tuppurainen. Paneelin vetää kirjailija Raisa Omaheimo. Tapahtuma on osa Porvoo Pride -viikon ohjelmaa.

Panelistit keskustelevat queerkirjallisuuden tekemisestä: miten kirjat on otettu vastaan sateenkaariyhteisössä, entä muualla? Keille sateenkaarikirjoja kirjoitetaan? Mihin identiteettipolitiikkaa tarvitaan kirjallisuudessa?

Heidi Airaksinen on vuorottain Helsingissä ja Berliinissä asuva steinerkoulun opettaja. Hänen esikoisteoksensa Vierge moderne (Arktinen banaani, 2021) on jännityskirja, joka vie sadan vuoden takaisiin queer-piireihin Helsinkiin. Teoksessa kohtaavat tiukka sukupuolikuri, samppanjankuohuinen dekadenssi ja monikasvoinen ihmisyys. Airaksisen seuraava historiallinen queer-jännitysromaani ilmestyy Siltala Kustannukselta alkuvuodesta 2023.

Janne Saarakkala on kirjailija, teatteriohjaaja ja esiintyjä. Hänen esikoisromaaninsa Sen pituinen se (Like, 2020) on sukupolviromaani seksuaalisesta vapaudesta ja miesten välisestä rakkaudesta. Saarakkala on kirjoittanut myös esseekokoelman Jokin meissä valvoo (Like, 2021). Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsenenä hän on harrastanut mm. kulttuurijournalismia ja erikoistunut paikkasidonnaisiin ja osallistaviin esityksiin.

Tiina Tuppurainen on lgtbq+-aiheisiin erikoistunut kirjailija ja tuottaja. Hän kirjoittaa yhteiskunnallista Tiina The Feminist -blogia ja on julkaissut kolme queer-aiheista romaania, Kuvittelen sinut vierelleni (Otava, 2020), Hänen valtansa alla (Otava, 2021) ja Sinä olet perheeni (Otava, 2022). Tänä vuonna ilmestyneessä tietokirjassa Rakkaudesta lajiin (Like) neljätoista urheilevaa sateenkaarinuorta kertoo tarinansa.

Raisa Omaheimo on helsinkiläinen taiteilija, joka on käsitellyt yksityisen ja yleisen rajapintoja näytelmäkäsikirjoituksissaan Läski, Häiriö ja Kapitalismi. Esikoisromaani Sydän (S&S) ilmestyi 2019. Omaheimon ensimmäinen tietokirja Ratkaisuja läskeille (S&S) ilmestyy syyskuussa 2022.

Kirjailijapaneeli on suomenkielinen, maksuton ja kaikille avoin. Tapahtumaa voi seurata myös kirjaston Facebook-livessä osoitteessa https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, missä se on katsottavissa kahden viikon ajan.

*****

Hur ska man skriva minoriteters berättelser? Vem berättar dessa historier och vem läser dem?

På Borgå huvudbibliotek sammanträder tisdagen den 16 augusti kl. 17.30 en författarpanel bestående av Heidi Airaksinen, Janne Saarakkala och Tiina Tuppurainen. Panelen leds av Raisa Omaheimo. Evenemanget är en del av programmet under Borgå Pride-veckan.

Paneldeltagarna diskuterar queerlitteratur: hur har böckerna tagits emot inom regnbågssamfundet och utanför samfundet? För vem skrivs regnbågslitteraturen? Till vad behöver man identitetspolitik i litteraturen?

Heidi Airaksinen är Steinerlärare och bor omväxlande i Helsingfors och Berlin. Hennes debutverk Vierge moderne (Arktinen banaani, 2021) är en thriller som utspelar sig i queerkretsar i Helsingfors hundra år tillbaka i tiden. I boken möts en sträng sexualmoral, champagneskummande dekadens och en mänsklighet med många ansikten. Airaksinens följande historiska queerthriller utges på Siltala Kustannus i början av år 2023.

Janne Saarakkala är författare, teaterregissör och uppträdande konstnär. Hans debutverk Sen pituinen se (Like, 2020) är en generationsroman om sexuell frihet och kärlek mellan män. Saarakkala har också skrivit ett bidrag till essäsamlingen Jokin meissä valvoo (Like, 2021). Som medlem i Todellisuuden tutkimuskeskus har han bland annat hållit på med kulturjournalism och specialiserat sig på dialogisk konst och platsbundna föreställningar.

Tiina Tuppurainen författare och producent specialiserad på temat lgtbq+. Hon driver bloggen Tiina The Feminist, där hon tar upp samhälleliga frågor och hon har gett ut tre romaner med queertema: Kuvittelen sinut vierelleni (Otava, 2020), Hänen valtansa alla (Otava, 2021) och Sinä olet perheeni (Otava, 2022). I år utkom fackboken Rakkaudesta lajiin (Like), där fjorton idrottande regnbågsunga berättar sin historia.

Raisa Omaheimo är en konstnär från Helsingfors som behandlat gränsdragningen mellan privat och allmänt i sina dramamanuskript Läski, Häiriö och Kapitalismi. Debutromanen Sydän (S&S) utkom 2019. Omaheimos första fackbok Ratkaisuja läskeille (S&S) utkommer i september 2022. Författarpanelen är finskspråkig, gratis och öppen för alla. Evenemanget kan även följas via bibliotekets Facebook Live på adressen https://www.facebook.com/porvoonkirjasto/live, där det kan ses i två veckors

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto