Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Nykytanssiryhmä Kitka Kollektiivi esittää: Same, same but different / Nutidsdansgruppen Kitka Kollektiivi framför: Same, same but different

2 joulukuun @ 18:00 19:00

Nykytanssiryhmä Kitka Kollektiivi esiintyy Porvoon pääkirjastossa torstaina 2.12. klo 18. Same, same but different -teoksessa tutkitaan samankaltaisuutta ja erilaisuutta: kuinka olla osana yhteisöä menettämättä yksilöllisyyttään? Teos on osa kiertuetta, joka toteutetaan kirjastoissa eri puolilla Suomea.

Kitka Kollektiivin muodostavat helsinkiläiset tanssitaiteilijat Katriina Kantola, Iiris Raipala ja Elina Valtonen. He ovat kaikki tanssitaiteen maistereita ja työskennelleet esiintyvinä taiteilijoina nykytanssin kentällä jo noin 20 vuotta. Kollektiivia kiinnostaa kitka, rajapinnat, törmäyttäminen ja haastaminen erilaisuuden äärellä.

Kitka Kollektiivi kertoo teoksestaan: ” Teos pohtii, miten erilaiset valinnat, tyylit ja kehollisuudet voivat olla samanaikaisesti läsnä ja kommunikoida keskenään. Samanlaisuus voi ilmetä myös ajoituksena, suuntana, dynamiikkana tai liikelaatuna. Toisaalta saman liikesarjan tekeminen voi olla mahdollisuus nähdä yksilöiden erilaisuus. Yhteen totuuteen tuijottaminen ja itsensä ympäröiminen samalla tavoin ajattelevilla ihmisillä luovat turvallisuuden illuusiota ja voiman tunnetta. Ne merkitsevät myös dialogin loppumista. Ryhmähurmion kääntöpuolena ovat manipulaatio ja rajatun tiedon toistaminen sen sijaan, että ihmiset yrittäisivät laajentaa ymmärrystään.”

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Dansgruppen Kitka Kollektiivi uppträder med nutidsdans på Borgå huvudbibliotek torsdagen den 2 december kl. 18. Föreställningen Same, same but different utforskar likhet och olikhet: hur kan man vara en del av en grupp utan att förlora sin individualitet? Verket är en del av en turné som sträcker sig till bibliotek på olika håll i Finland.

Kitka Kollektiivi består av danskonstnärerna Katriina Kantola, Iiris Raipala och Elina Valtonen från Helsingfors. De är alla magistrar i danskonst och har arbetat som uppträdande danskonstnärer inom fältet för nutidsdans i cirka 20 år. Kollektivet intresserar sig för friktion, gränsytor, att åstadkomma kollisioner och att utmana inför det som är annorlunda.

Så här berättar Kitka Kollektiivi om sitt verk: ”I verket dryftar vi över hur olika val, stilar och kroppsligheter kan vara närvarande samtidigt och kommunicera sinsemellan. Likhet kan också ta sig uttryck i tajmning, riktning, dynamik eller rörelsekvalitet. Å andra sidan kan det att man utför samma rörelseserier visa individernas olikhet. Att bara se en sanning och omge sig med personer som tänker på samma sätt ger en illusion av trygghet och en känsla av styrka. Det innebär också slutet på en dialog. Baksidan av gruppextasen är manipulering och upprepning av begränsad information i stället för att människor skulle försöka vidga sin förståelse.”

Det är fritt inträde till föreställningen.

Porvoon pääkirjasto – Borgå huvudbibliotek

Papinkatu 20
Porvoo, 06100 Suomi
+ Google Map
https://www.porvoo.fi/kirjasto