Tidskrifter och en del faktaböcker kan inte lånas på Borgå huvudbiblioteket

Renoveringen och ombyggnaden av huvudbiblioteket i Borgå gör att alla böcker och tidningar inte kan lånas just nu.

En del av vuxenavdelningens faktaböcker har packats i lådor, till exempel faktaböcker om natur, medicin, fordon, handarbete och matlagning. De här böckerna kan ändå reserveras avgiftsfritt från andra Helle-bibliotek via nätbiblioteket. Faktaböckerna är i lådor åtminstone till slutet av september. 

Äldre nummer av huvudbibliotekets tidskrifter har också packats i lådor. Det nyaste numret av tidskrifterna kan man läsa på biblioteket och kaféet betjänar som vanligt (må-to 9-16, fre 9-17). 

Bibliotekspersonalen hjälper gärna om du inte hittar det du söker. Biblioteket har normala öppettider, trots ombyggnadsarbetet.

Lånetid för snabblån 10 dygn

Lånetid för snabblån har förlängts till från sju till tio dygn. Snabblån är extra exemplar av de populäraste titlarna. De kan inte förnyas eller reserveras.

Lånetid för printade böcker i Helle-bibliotek är vanligtvis fyra veckor (28 dygn). Dessutom finns det nyhetsböcker och kortlån (lånetid 14 dygn) samt snabblån (lånetid 10 dygn).

Kunduppgifterna har blivit gamla?

Har du i mitten av oktober fått ett meddelande om att dina kunduppgifter förfaller och att du borde besöka biblioteket för att förnya dem? Du behöver inte reagera på just nu. Kunduppgifter som skulle ha blivit gamla under tiden 15.11.2020-31.3.2021 har flyttats framåt med ett halvt år. 

Normalt behöver kunduppgifterna förnyas med tre års mellanrum. Om dina uppgifter har förfallit redan tidigare, så kan du förnya dem endera på plats på biblioteket eller per telefon. 

Hur pausar eller avbryter man reservation

Hej kära kunder!

Trevligt att ni reserverar mycket! Vi vill påminna er om att det via nätbiblioteket även går att pausa reservationer, eller avbryta dem helt. Adressen är https://helle.finna.fi/.

Om ni befinner er på annan plats eller av någon annan anledning inte kan hämta reserverade böcker under en period kan ni sätta reservationerna på paus. Samtidigt kan ni ställa in när de ska börja gälla igen. På det sättet slipper ni situationen att de reserverade böckerna kommer till biblioteket trots att ni inte kan hämta dem. Om ni inte behöver det reserverade materialet över huvud taget kan ni ta bort reservationen. Om materialet redan finns för avhämtning går detta dock endast att per telefon eller e-post.

Hur pausar eller avbryter man reservation

Ny evenemangskalender i Helle-Finna

Helle-bibliotekens evenemang och utställningar syns nu även i Helle-Finna nätbiblioteket. Klicka på Evenemang och utställningar -delen på första sidan och du kan se vad som händer i din egen kommun och i grannkommunerna. Välkommen och delta i evenemangen endera på plats eller via nätet.  

Finna slutar fungera på vissa gamla arbetsstationer och i vissa webbläsarversioner 13.10.2020

Ändringen beror på övergången till ett nytt säkerhetsprotokoll. I Finland finns få apparater eller användargränssnitt som ändringen gäller. Övergången till det nya och säkrare säkerhetsprotokollet TLS 1.2 har inletts i fråga om offentliga webbtjänster i början av 2019. Finna övergår till det nya säkerhetsprotokollet 13.10.2020.

Efter övergången till TLS 1.2 kommer Finna inte längre att fungera i följande vanliga användargränssnitt/webbläsare:
• Android 2.3.7
• Android 4.0.4
• Android 4.1.1
• Android 4.2.2
• Android 4.3
• IE 7 / Vista
• IE 10 / Win Phone 8.0
• IE 8-10 / Win 7
• Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4
• Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8

Ytterligare information om uppdateringen till säkerhetsprotokollets nya version finns i ett meddelande från Traficom.

Öppettiderna för Lovisa huvudbibliotek ändras 1.10.2020

Öppettiderna för Lovisa huvudbibliotek ändras 

Öppettiderna för Lovisa huvudbibliotek förkortas på grund av ekonomiska orsaker. De nya vinteröppettiderna är följande: 

mån.      11–19 
tis.         11–19
ons.       11–16 
tors.       11–19
fre.         10–16
lör.         10–14

Ändringen träder i kraft från och med 1.10.2020. Ändringen påverkar inte öppettiderna för närbiblioteken eller bokbussen. 

En del av Helle-bibliotekens kundmeddelanden har gått till skräpppostmappen

Under den senaste tiden har en del av förfallodagspåminnelserna som Helle-biblioteken skickar som e-post gått direkt till kundernas skräppostmappar. Detta har förorsakat missförstånd och försenade returneringar. 

Biblioteken uppmanar sina kunder att granska sin skräppostmapp och se om meddelandena har kommit dit och att i så fall markera helle@helle-kirjastot.fi som en godkänd adress. Anvisningar för detta finns på internet eller du kan fråga din egen operator om hjälp. 

Förfallodagspåminnelserna som biblioteket skickar är en tilläggstjänst. Kunden är alltid ansvarig för sina egna lån. Lånens förfallodag kan ses på kvittot som du fick när du lånade eller i din egen information i nätbiblioteket, helle.finna.fi.

Be om ny pinkod i Helle-Finna

Gå till adressen helle.finna.fi och välj Logga in upp till höger och klicka på denna.

Välj Glömt din pinkod? och klicka på denna. Fyll i blanketten och klicka Beställ ny pinkod. Du får en e-postmed instruktioner för hur du väljer en ny pinkod, följ dessa.  För att kunna be om en ny pinkod, måste du ha en e-post registrerad i dina kunduppgifter. Obs. Du måste använda samma e-post när du ber om ny pinkod som den som är registrerad i dina kunduppgifter. Ifall du inte har en e-post registrerad, vänligen kontakta ditt lokala bibliotek.

Gå till din e-post och öppna e-posten från Helle noreply@finna.fi. Följ länken i e-posten och skapa en ny pinkod åt dig.