Helle-biblioteken stängda tisdagen den 30.11.2021

Alla Helle-biblioteken (även de meröppna biblioteken) och deras gemensamma nätbibliotek Helle-Finna är stängda tisdagen den 30 november 2021 på grund av ändringsarbeten i bibliotekssystemet. Man kan då varken låna, förnya eller reservera material. Alla funktioner i nätbiblioteket och de elektroniska tjänster som är kopplade till detta är också ur funktion. Avbrottet börjar på måndag 29 november kl 21 och tar slut senast onsdag morgon den 1 december.

I en del av biblioteken är läsesalar och utrymmen med kunddatorer öppna under avbrottet. Postombuden som finns i anslutning till biblioteken håller öppet. En del bibliotek håller stängt även onsdagen den 1 december. Kolla bibliotekets hemsida eller sociala medier hur det ser ut i din egen kommun.

Bokbussen i Borgå kör även på tisdag 30.11, men bokbussarna i Lovisa och Raseborg kör inte då.

Lånetid för snabblån 10 dygn

Lånetid för snabblån har förlängts till från sju till tio dygn. Snabblån är extra exemplar av de populäraste titlarna. De kan inte förnyas eller reserveras.

Lånetid för printade böcker i Helle-bibliotek är vanligtvis fyra veckor (28 dygn). Dessutom finns det nyhetsböcker och kortlån (lånetid 14 dygn) samt snabblån (lånetid 10 dygn).

Hur pausar eller avbryter man reservation

Hej kära kunder!

Trevligt att ni reserverar mycket! Vi vill påminna er om att det via nätbiblioteket även går att pausa reservationer, eller avbryta dem helt. Adressen är https://helle.finna.fi/.

Om ni befinner er på annan plats eller av någon annan anledning inte kan hämta reserverade böcker under en period kan ni sätta reservationerna på paus. Samtidigt kan ni ställa in när de ska börja gälla igen. På det sättet slipper ni situationen att de reserverade böckerna kommer till biblioteket trots att ni inte kan hämta dem. Om ni inte behöver det reserverade materialet över huvud taget kan ni ta bort reservationen. Om materialet redan finns för avhämtning går detta dock endast att per telefon eller e-post.

Hur pausar eller avbryter man reservation