Avbrott i Helle-Biblio

Det sker uppdateringar i Helle-Biblio och det kan förekomma störningar i tjänsten under följande datum och tider. Det betyder att man kanske inte kan låna, läsa eller lyssna på böcker i tjänsten just då. Vi beklagar störningarna.   

12 september, kl. 7.30 – 8.30    

26 september, kl. 7.30 – 8.30    

3 oktober, kl. 7.30 – 8.30    

Hur mycket sparar du genom att använda ditt lokala bibliotek?

Nu startar en kampanj som synliggör bibliotekslånens och övriga bibliotekstjänsters värde.

En räknare publiceras i Helle-nätbiblioteket, med vilken man kan räkna ut det ekonomiska värdet för det biblioteksmaterial och de tjänster man som biblioteksanvändare använder. https://helle.finna.fi/Content/laskuri

Lånekvittot visar också ”priset” på det material som lånats.

Är du kund i bokbussen: Nu kan du i reservationsskedet specificera från vilken hållplats du vill avhämta din reservation.  

Nu är det möjligt att i reservationsskede specificera från vilken av bokbussens hållplatser du vill avhämta din reservation ifrån. Sök på vanligt sätt efter materialet som du vill beställa och logga in för att göra reservationen. Ett nytt fält, Bokbussens hållplats, har lagts till i reservationsblanketten.

Här kan du skriva in från vilken hållplats du vill avhämta reservationen. Genom att lägga till denna information hjälper du bibliotekets personal att säkerställa att din reservation kommer med på den rätta turen och att du får den så snabbt som möjligt. 

Information om titeln
Logga in
Reservera titeln
Reservationsblanketten där det nya fältet finns

Om kakorna i Finna

Finna-tjänsternas inställningar för kakor uppdateras och uppdateringen träder i kraft 1.11. Också Helle-biblioteken använder Finna så uppdateringen av kakor gäller också Helle-Finna nätbiblioteket. I praktiken betyder det att det finns en ny kakbanner där användaren kan reglera kakorna och få tilläggsinformation om deras användning.

Kakorna är indelade i flera kategorier vilkas innehåll kan godkännas eller förhindras skilt. För att sidan ska fungera kan man inte förhindra nödvändiga kakor. Genom att godkänna kakor för statistik tillåter du att anonym information från dina besök statistikförs. Vissa delar i nätbiblioteket syns bara om du accepterar kakorna.

Kakorna regleras enligt Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) paragraf 205.

Förändring i distansinloggningen till PressReader 

Nu är det inte längre möjligt att logga in på e-tidningstjänsten PressReader direkt via sidan där du ser dina egna lån, utan nu måste du logga in direkt på tjänsten med ditt bibliotekort och pinkod. Möjligheten att logga in via den egna sidan var en temporär lösning tills alla Helle-kommuner hade möjlighet att köpa tjänsten samt att tekniken för den direkta inloggningen i tjänsten blev klar.  Nu när detta fungerar, så kan vi inte längre erbjuda den gamla inloggningsmöjligheten. 

Så här loggar du in: 

Gå till adressen www.pressreader.com .  Välj Sign In och sedan Libraries and Groups. I Select Library, skriv Helle i sökrutan och välj denna. Logga in med bibliotekskortet och pinkoden. Du kan även logga in på PressReader appen. Närmare instruktioner för detta hittar du på sida för e-material i Helle-Finna: 

https://helle.finna.fi/Content/e-aineisto?lng=sv

Vi beklagar att förändringen skedde utan förhandsvarning.