New e-services: Read e-magazines and watch concert, opera and ballet videos

PressReader is already known by some but it has now been opened to all Helle users. PressReader includes newspapers and magazines from all over the world, from 120 countries in 60 languages. Medici.tv Edu offers thousands of concert, opera and ballet videos.

Both PressReader and Medici.tv can be used from home. You can log in them with your library card number and pin code. PressReader has also an app for mobile devices. It can downloaded free of charge. More information on how to log in the services can be found in Helle net library.

medici tv edu

Nya e-tjänster: Läs e-tidningar och se konsert-, opera- och balettinspelningar

PressReader är sedan tidigare bekant för en del biblioteksanvändare, men nu öppnas den för alla Helle-bibliotekens kunder. I PressReader kan man läsa tidningar och tidskrifter från hela världen. Tidningar finns från 120 olika länder och på 60 olika språk. Medici.tv Edu innehåller tusentals konsert-, opera- och balettinspelningar.

Både PressReader och Medici.tv kan användas hemifrån. Inloggningen sker med Helle-bibliotekskortet och dess pinkod. PressReader finns även som app för mobil eller pekplatta, som du kan ladda ner gratis. Mera information om hur du loggar in finns i Helle-nätbiblioteket.

medici tv edu

Uusia e-palveluita: Lue e-lehtiä ja katso konsertti-, ooppera- ja balettitaltiointeja

PressReader on jo aiemmin tuttu joillekin kirjastonkäyttäjille, mutta nyt se avataan kaikkien Helle-kirjastojen asiakkaille. PressReaderissä voi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä ympäri maailman, 120 maasta 60 kielellä. Medici.tvEdu sisältää tuhansia konsertti-, ooppera- ja balettitaltiointeja.

Sekä PressReaderia että Medici.tv:tä voi käyttää myös etänä. Molempiin palveluihin kirjaudutaan Helle-kirjastokortilla ja tunnusluvulla. PressReaderistä on lisäksi olemassa mobiililaitteille tarkoitettu sovellus, jonka voi ladata ilmaiseksi. Tarkemmat kirjautumisohjeet löytyvät Helle-verkkokirjastosta.

medici tv edu