Loan period of quick loans 10 days

Loan period of quick loans has been raised from seven to ten days. Quick loans are extra items of the most popular titles, they cannot be renewed or reserved.

The usual loan period of printed books in Helle-libraries is four weeks (28 days). On top of them there are novelties and short loans (loan period 14 days) plus quick loans (loan period 10 days).

Lånetid för snabblån 10 dygn

Lånetid för snabblån har förlängts till från sju till tio dygn. Snabblån är extra exemplar av de populäraste titlarna. De kan inte förnyas eller reserveras.

Lånetid för printade böcker i Helle-bibliotek är vanligtvis fyra veckor (28 dygn). Dessutom finns det nyhetsböcker och kortlån (lånetid 14 dygn) samt snabblån (lånetid 10 dygn).