How to put a request on hold or delete it

Dear customers,

it is so wonderful that you have made so many reservations! We want to remind you that in the net library (helle.finna.fi) you can put your requests on hold or delete them altogether if you wish.

If you are out of town or if there is some other reason you can not come and pick up your reservations for a certain period of time, you can easily put it on hold. You can also set out the date the reservation can be valid again. This way you can escape the inconvenience of not being able to pick up your reservation within the time it should be picked up. In case you don’t need some material you have reserved at all, you can delete the request entirely. If the reserved material has already arrived and is ready to be picked up you can delete the request only by calling us or sending us e-mail.

How to delete och put a reservation on hold

Hur pausar eller avbryter man reservation

Hej kära kunder!

Trevligt att ni reserverar mycket! Vi vill påminna er om att det via nätbiblioteket även går att pausa reservationer, eller avbryta dem helt. Adressen är https://helle.finna.fi/.

Om ni befinner er på annan plats eller av någon annan anledning inte kan hämta reserverade böcker under en period kan ni sätta reservationerna på paus. Samtidigt kan ni ställa in när de ska börja gälla igen. På det sättet slipper ni situationen att de reserverade böckerna kommer till biblioteket trots att ni inte kan hämta dem. Om ni inte behöver det reserverade materialet över huvud taget kan ni ta bort reservationen. Om materialet redan finns för avhämtning går detta dock endast att per telefon eller e-post.

Hur pausar eller avbryter man reservation

Miten varaus keskeytetään tai poistetaan

Hei rakkaat asiakkaat!

Hauskaa, että olette tehneet ahkerasti varauksia! Muistuttaisimme vielä, että halutessanne voitte keskeyttää varauksianne ja poistaa niitä kokonaan verkkokirjastossa, osoitteessa https://helle.finna.fi/.

Jos olette poissa paikkakunnalta tai ette jostain muusta syystä pääse hakemaan varauksianne normaalisti, voitte keskeyttää varauksen. Samalla voitte asettaa päivämäärän, jonka jälkeen varaus on voimassa normaalisti. Tällöin vältämme tilanteen, jossa varauksenne saapuukin kirjastoon, mutta ette pääse hakemaan sitä. Mikäli ette tarvitse aiemmin varaamaanne aineistoa ollenkaan, voitte poistaa varauksen kokonaan. Jos varaus on jo saapunut kirjastoon, mutta ette tarvitse sitä enää, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun joko puhelimella tai sähköpostilla.

Kuinka keskeyttää tai poistaa varaus